Å gi seg på topp….

….er et utrykk mange av oss kjenner igjen fra idretts-Norge. Ikke fordi Tone Astrid selv betegner seg på topp, men mer slik vi omkring henne opplever det.Tone Astrid Rossland takker av etter 10 år som eldste (styremedlem) i Pinsekirken Tabernaklet. Hennes gode karakter, lojalitet og vennlighet er slik vi har lært henne å kjenne gjennomContinue reading “Å gi seg på topp….”