Midt i livet


Begynner dine barn å flytte ut? Er det ikke så mange fotballtreninger og aktiviteter du skal kjøre til nå? Du er i en fin livsfase hvor du har kanskje mer tid enn før, du er fortsatt fullt av energi og liv! Vi ønsker å legge til rette for at du som voksen “midt i livet” skal kjenne deg velkommen og finne din plass i felleskapet. Vårt ønske er at du, enten du har hatt en aktiv ungdomstid i kirken, kanskje også med et med høyt aktivitetsnivå og mye ansvar, eller ikke noen bakgrunn fra kristen virksomhet i det hele tatt, skal kjenne gleden av å være en del av en «Kirke for hele livet».

Arrangement for voksne:

Hovedsamlingen for voksne “midt i livet” er gudstjenesten søndag kl.12.00, her håper vi at du vil finne din plass og din tjeneste sammen med mange andre. Det finnes også flere Life-grupper (småfelleskap) for voksne som du i dag kan være en del av. Der kan du knytte mange nye vennskap for livet! Ellers så har vi også de siste årene arrangert førjulskveld med god mat og hyggelig program.

Vi ønsker å gjøre Jesus kjent, trodd og etterfulgt i et godt og inkluderende miljø

Livsfasen voksne midt i livet

Da PTB delte opp arbeidet i livsfaser, for å bedre kunne nå alle aldersgrupper, ble det også opprette et lederteam for denne livsfasen. Vårt ønske er å tilrettelegge for flere arrangement som: Alpha kurs, temakvelder, konserter, utflukter, turer, fester m.m. for å bygge og utvide felleskapet mellom voksne.

Fra og med våren 2021 vil det også bli egne arrangement for voksne hver siste lørdag i måneden. Vi gleder oss til å se deg der!

Kontaktperson: Benjamin Jensen – benjamin@ptb.no

Følg med på http://www.ptb.no, eller på sosiale medier for kommende arrangement.