Midt i livet


Begynner dine barn å flytte ut? Er det ikke så mange fotballtreninger og aktiviteter du skal kjøre til nå? Du er i en fin livsfase hvor du har kanskje mer tid enn før, du er fortsatt fullt av energi og liv! Vi ønsker å legge til rette for at du som voksen “midt i livet” skal kjenne deg velkommen og finne din plass i felleskapet. Vårt ønske er at du, enten du har hatt en aktiv ungdomstid i kirken, eller ikke noen bakgrunn fra kristen virksomhet i det hele tatt, skal kjenne gleden av å være en del av en «Kirke for hele livet».

Arrangement for voksne:

Hovedsamlingen for voksne “midt i livet” er gudstjenesten søndag kl.12.00, her håper vi at du vil finne din plass og din tjeneste sammen med mange andre. I tillegg er det flere Life-grupper (småfelleskap) for voksne som du i dag kan være en del av. Der kan du knytte vennskap for livet! De siste årene har vi i tillegg arrangert førjulskveld med god mat og hyggelig program.

Vi ønsker å gjøre Jesus kjent, trodd og etterfulgt i et godt og inkluderende miljø

Voksne midt i livet

I tillegg til å møtes til gudstjeneste hver søndag kl. 12:00 (G12), ønsker vi å legge til rette for andre arrangement som: Alpha kurs, temakvelder, konserter, utflukter, turer, fester m.m. for å bygge og utvide felleskapet mellom voksne.

Følg med på http://www.ptb.no, eller på sosiale medier for slike arrangement og Kveld for Voksne

Kontaktperson: Benjamin Jensen – benjamin@ptb.no