Tentro


Tentro er et frikirkelig konfirmasjonstilbud for deg som begynner i 9 klasse til høsten. Det er åpent for alle uavhengig av menighetstilhørighet og dåp. 

Tentro er et år som gir rom for nye vennskap, gode opplevelser og spennende undervisning om troslivet. Vi ønsker at tentro skal være et år som skal gi retning for resten av livet og at ungdommene gjennom dette året kjenner seg som en del av felleskapet i kirken vår.   

Året innebærer samlinger annenhver onsdag klokken 16.30-18.30. I tillegg vil det være andre arrangementer i løpet av året. Fullstendig kalender gis ved oppstart. 

Fredager fra kl.20.00 har vi Pinsekirken Ungdom. Dette oppfordres tentro å delta på. Flere av disse ungdomsmøtene vil også være en obligatorisk del av tentroåret  

Eksempler på temaer vi fokuserer på i undervisningen: Gud, Jesus, Den Hellige Ånd, frelse, tro og tvil, bønn, Bibel, kirke, identitet, sex, kjærlighet og misjon.  

Ta gjerne kontakt hvis du har noen spørsmål: Eunike Kvamme – eunike@ptb.no 

Viktige datoer: 

  • Oppstartssamling 6 september 16:30-18:30
  • Høytidsdagen 7 september kl. 12-13 2024 

Kontingent:  

Året koster 3300 og dette dekker blant annet en bibel til hver tentro-elev, middag på samlingene, leirer og diverse arrangementer.