Tentro


Tentro er et frikirkelig konfirmasjonsalternativ som er åpent for alle. På Tentro vil du få muligheten til å få nye venner, opplevelser og erfaringer. Vi ønsker at Tentro skal være et år som gir retning for resten av livet. 

Tentro ønsker å tak i tenåringer hverdag og virkelighet, og knytte dette opp mot kristen tro. Undervisningsformen er lagt opp for å involvere tentroelevene med opplevelser som engasjerer, virkemidler hentet fra hverdagen, film, musikk, bilder, illustrasjoner, fortellinger, leker og konkurranser. 

Tentro samles til undervisning og moro annen hver onsdag, og i løpet av tentroåret er deltakerene også en del av Pinsekirken Ungdom (vårt ungdomsavdeling). I tillegg drar vi på leir med andre ungdommer og deltar på andre arrangementer i regi av Pinsekirken. 

Høytidsdag 2022: 7. mai i Pinsekirken Tabernaklet 

Ta gjerne kontakt skulle du ha noen spørsmål: ida@ptb.no