Home

Velkommen!

Midt i hjertet av Bergen, like ved Lille Lungegårdsvann, finner du Pinsekirken Tabernaklet Bergen – kirken med den beskjedne fasaden og det store hjertet. I 100 år har vi drevet kirke i Marken og koblet mennesker på Gud og et liv i etterfølgelse av Jesus.


GUDSTJENESTER

Etter noen samlinger på nett, er det gledelig å kunne si at fra og med 25.april satser vi på å samles fysisk til Gudstjenester igjen. For oss vil dette bety 3 samlinger på søndagen:

Gudstjeneste søndag kl.11.00

Familiegudstjeneste: en samling hvor hver familie sitter samlet rundt bord, og sammen får høre om Jesus!

Gudstjeneste søndag kl.13.00

Gudstjeneste for alle generasjoner. Men inntil videre blir ikke noe barnekirke eller kirkekaffe på dette tidspunktet

Gudstjeneste søndag kl.19.00

Gudstjeneste for alle generasjoner også, med dette er det primære møtepunktet for studenter og unge-voksne.

Én kirke – flere fellesskap

Smågrupper

Vi tror at livet med Jesus er ment til å deles med andre, og derfor ønsker vi å legge til rette for smågrupper.  
Dette er grupper som møtes jevnlig for å dele livet, fellesskapet og troen. 
Dette er for alle uansett alder eller livssituasjon.

Gudstjenester

Fra kirkens begynnelse har kirker over hele verden møttes ukentlig til gudstjeneste for å høre forkynnelse, be og lovsynge sammen og dele fellesskapet. Pinsekirken Tabernaklet Bergen tror på det store fellesskapet som en viktig rytme for livet.  
Vi møtes hver søndag klokken 12 og 19 til Gudstjeneste og fellesskap. Her vil du se en levende flergenerasjonskirke med mennesker fra 0 -100 år.  Det er en plass til deg her hos oss!

Tjeneste

Bibelen omtaler kirken som en kropp med mange kroppsdeler. Vi som kirke tror at alle har en viktig rolle på denne kroppen. Hver og en har sin viktige rolle å spille for at kirken skal fungere optimalt og være det varme fellesskapet vi ønsker å være. Å være en del av en kirke er ikke bare viktig for kirken, men vi tror også at det er viktig for den enkelte. Vi tror på at det å få delta i et mindre tjenestefelleskap gir tilhørighet og bygger felleskap.  Fellesskap


Nyheter

Påskeblad

Dette hefte kan kun brukes internt i henhold til copyright. Ta kontakt om du ønsker heftet privat eller til andre formål.


En kirke for hele livet


Misjon

Misjon er i DNA-et til vår menighet og siden 1920 har vi drevet med misjon både i Norge og i mange foskjellige land. Disse er de prosjektene vi støtter i dag utenfor Norges grenser:

  • – India
  • – Kongo
  • – Uganda
  • – Myanmar
  • – Thailand
  • – Phillipinene
  • – Nederland
  • – Portugal
  • – Mexico

Ta kontakt med oss!

Besøksadresse: Marken 27 – 5017 Bergen

Postadresse: Postboks 404 Marken – 5832 Bergen

Kontonr.: 3624.07.97725