Home

Velkommen!

Midt i hjertet av Bergen, like ved Lille Lungegårdsvann, finner du Pinsekirken Tabernaklet Bergen – kirken med den beskjedne fasaden og det store hjertet. I 100 år har vi drevet kirke i Marken og koblet mennesker på Gud og et liv i etterfølgelse av Jesus.


DETTE SKJER I PTB:

Tweens/ungdom Fredag

Pinsekirken Tweens kl. 18.00-19.30 med bakgårdsfest i Marken 27. Pinsekirken Ungdom kl.20.00- 22.00

Gudstjeneste søndag kl.13.00

Gudstjeneste for alle generasjoner. Inntil videre blir ikke noe fysisk Barnekirke eller kirkekaffe. Velkommen!

Gudstjeneste søndag kl.19.00

Gudstjeneste for alle generasjoner, med det primære møtepunktet for studenter og unge-voksne. Velkommen!

BARNEKIRKEN

Barnekirken skal ha to ulike samlinger søndag, for 0-6år kl 10 og for 1.-7. klasse kl.11 på Microsoft Teams. Nedenfor finner du linkene til samlingene og hjelp til å koble dere på Microsoft Teams:

Én kirke – flere fellesskap

Smågrupper

Vi tror at livet med Jesus er ment til å deles med andre, og derfor ønsker vi å legge til rette for smågrupper.  
Dette er grupper inntil 10 personer som møtes jevnlig for å dele livet, fellesskapet og troen. 
Smågrupper er for alle uansett alder eller livssituasjon.

Gudstjenester

Fra kirkens begynnelse har kirker over hele verden møttes ukentlig til gudstjeneste for å høre forkynnelse, be, lovsynge og dele fellesskapet sammen. Pinsekirken Tabernaklet Bergen tror på det store fellesskapet som en viktig rytme for livet.  
Vi møtes hver søndag klokken 11, 13 og 19 til Gudstjeneste og fellesskap. Her vil du se en levende flergenerasjonskirke med mennesker fra 0 -100 år.  Det er en plass til deg her hos oss!

Tjeneste

Bibelen omtaler kirken som en kropp med mange kroppsdeler. Vi som kirke tror at alle har en viktig rolle på denne kroppen. Hver og en har sin rolle å spille for at kirken skal fungere optimalt og være det varme fellesskapet vi ønsker å være. At du er en del av en kirke er ikke bare bra for kirken, men vi tror også at det er viktig for den enkelte. Vi tror på at det å få delta i et mindre tjenestefelleskap gir tilhørighet og bygger felleskap.  Fellesskap


Nyheter


En kirke for hele livet


Misjon

Misjon er i DNA-et til vår menighet og siden 1920 har vi drevet med misjon både i Norge og i mange foskjellige land. Disse er de prosjektene vi støtter i dag utenfor Norges grenser:

  • – India
  • – Kongo
  • – Uganda
  • – Myanmar
  • – Thailand
  • – Phillipinene
  • – Nederland
  • – Portugal
  • – Mexico

Ta kontakt med oss!

Besøksadresse: Marken 27 – 5017 Bergen

Postadresse: Postboks 404 Marken – 5832 Bergen

Kontonr.: 3624.07.97725