Home


Velkommen!

Midt i hjertet av Bergen, like ved Lille Lungegårdsvann, finner du Pinsekirken Tabernaklet Bergen – kirken med den beskjedne fasaden og det store hjertet. I 101 år har vi drevet kirke i Marken og koblet mennesker på Gud og et liv i etterfølgelse av Jesus.


GUDSTJENESTER I PTB:

Søndag kl.12.00 m/Barnekirken

Tidspunktet hvor alle generasjoner kan komme sammen som én stor familie. Her er det også barnekirken.

Søndag kl.19.00

Det primære møtepunktet for studenter og unge-voksne, men alle generasjoner er velkommen.

Én kirke – flere fellesskap

Smågrupper

Vi tror at livet med Jesus er ment til å deles med andre, og derfor ønsker vi å legge til rette for smågrupper.  
Dette er grupper inntil 10 personer som møtes jevnlig for å dele livet, fellesskapet og troen. 
Smågrupper er for alle uansett alder eller livssituasjon.

Gudstjenester

Pinsekirken Tabernaklet Bergen tror på det store fellesskapet som en viktig rytme for livet.  Vi møtes hver søndag klokken 12 og 19 til gudstjeneste og fellesskap. Her vil du se en levende flergenerasjonskirke med mennesker fra 0 -100 år.  Det er en plass til deg her hos oss!

Tjeneste

Bibelen omtaler kirken som en kropp med mange kroppsdeler. Vi som kirke tror at alle har en viktig rolle på denne kroppen. Vi tror på at det å få delta i et mindre tjenestefelleskap gir tilhørighet og bygger felleskap.  


Fellesskap


Nyheter

Menighetsmøte 18/09
Søndag 18.september klokken 13.45 blir det menighetsmøte. Sakslisten ligger nederst i dette innlegget sammen med en kort introduksjon av eldste-kandidatene som ble presentert for menigheten 04/09. …
Menighetsmøter i september
Søndag 4.september blir det Menighetsmøte rett etter gudstjenesten kl.12.00. Sakslisten finner du nederst i dette innlegget sammen med en kort introduksjon av pastor-kandidatene som skal presenteres …
Kalt til misjon
Familien Ystebø Alegre søker om å bli utsendt av menigheten som misjonærer til Argentina i 2023. De skal presenteres på menighetsmøte 4.september og stilles til valg …

En kirke for hele livet


Misjon

Misjon er i DNA-et til vår menighet og siden 1920 har vi drevet med misjon både i Norge og i mange foskjellige land. Disse er de prosjektene vi støtter i dag utenfor Norges grenser:

  • – India
  • – Kongo
  • – Uganda
  • – Myanmar
  • – Thailand
  • – Phillipinene
  • – Nederland
  • – Portugal
  • – Mexico

Vær med å gi

Ønsker du å gi en engangsgave eller opprette en månedlig avtalegiro, trykker du på denne linken:

Ta kontakt med oss!

Besøksadresse: Marken 27 – 5017 Bergen

Postadresse: Postboks 404 Marken – 5832 Bergen

Kontonr.: 3624.07.97725