Misjon

“Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.” Apg. 1:8


Pinsekirken Tabernaklet har siden starten i 1920, vært en kirke med et stort engasjement for misjon. Vår drivkraft er ønsket om å fullføre Jesu misjonsbefaling i Matteus 28:18-20 og Apostlenes gj. 1:8 om å forkynne evangeliet, gjøre disipler, trene og sende ut arbeidere i Den Hellige Ånds kraft i hele verden for å utføre oppdraget både åndelig og diakonalt.

Global misjon: fra Bergen og Norge ønsker vi å nå ut til forskjellige folk, nasjoner og kulturer. Vi gjør det ved å sende ut og støtte misjonærer og lokale samarbeidspartnere i deres arbeid med evangelisk og diakonal virksomhet, som kirkeplantinger, skoler og utdannelse, helse tiltak, arbeid for barn og unge, kampen mot menneskehandel m.m.

Lokal misjon: er den evangeliske og diakonale virksomheten vi har i vårt eget land gjennom å støtte forskjellige grupper og kulturer utenfor vår egen kirke (eks. tilbud til innvandrere, evangelisering, menighetsplanting, tilbud til rusavhengige og lignende).

Vi er i dag med å sende og støtte disse misjonærene:

Kongo

Christina & Scott Kamanga

Virkefelt: menighetsbygging/ pionerarbeid/sosial og humanitær arbeid/skoler. Utsender: Pinsekirken Tabernaklet Bergen. Samarbeidskirke: CELPA Kongo. Kontakt: christinabregaard.com

Argentina

Familien Ystebø Alegre

De reiser ut sommeren 2023. Virkefelt: bibelskole/ledertrening pionerarbeid første evangelisk kristne universitetet i Argentina. Utsender: Pinsekirken Tabernaklet. Kontakt: ptb.no/argentina

Uganda

Trygve & Karin Korneliussen

Virkefelt: Menighetsbygging/ prosjektarbeid rettet mot helse. Pensjonister. Periodisk utreise. Utsender: Pinsekirken Tabernaklet Bergen. Samarbeidskirke: PCU Pentecostal Churches of Uganda. Kontakt: trygve.korneliussen@gmail.com

Thailand

Familien Åsebø

Virkefelt: menighetsbygging/ ledertrening/evangelisering Utsender: Salt Bergenskirken Kontakt: haakon.aasebo@yahoo.no

Phillipinene & Papua Ny-Guinea

Nathan Osnes

Virkefelt: menighetsplanting/ ledertrening/evangelisering/ pionerarbeid/skoler. Utsender: Pinsekirken Tabernaklet/ Global Heart Missions Kontakt: globalheartmissions.org

Uganda

Raili & Stephen Malema

Virkefelt: Menighetsbygging/ evangelisering/prosjektarbeid Women against Aids. Periodiske utreiser. Utsender: Pinsekirken Tabernaklet. Kontakt: malema@online.no

México

Familien Tande

Virkefelt: sosialt/humanitært arbeid. Utsender: Betania Stathelle. Kontakt: tobytande@gmail.com

México

Sara Jensen

Virkefelt: sosialt/humanitært arbeid. Utsender: Strømmen Pinsemenighet. Kontakt: sarainmexico.com

Nederland

Sandy & Enzo Pignato

Virkefelt: menighetsplanting og disippeltrening. Utsender: Credo Church Nederland. Kontakt: credochurch.nl

India

Samuel Subhash

Virkefelt: Menighetsbygging/ Pionerarbeid/sosialt og humanitært arbeid/ skoler/fadderprosjekt/ anti-trafficking.

Konkrete misjonsprosjekter

Anti-trafficking og anti-prostiusjonsarbeid – http://www.stoptrafficing.org

Fadderprosjekt for de kasteløses barn – http://www.ptb.no/dalitbarna


Du kan være med å støtte med din gave!


Vipps misjon

#534332

Bankgiro

3624.07.97725