Bibelskolen Substans


Bibelskolen Substans ble startet i 2012 av Pinsekirken Tabernaklet, Salt Bergenskirken og Credokirken. Undervisningen på Substans tror vi er grunnleggende for at du kan legge et sterkt fundament for troen din, som varer livet ut. På denne arenaen vil du få muligheten til å lære mer om hvem Gud er, din relasjon til Ham og en dypere forståelse av hva du som kristen faktisk tror på. 

Undervisningen Substans har et bredt spekter, som tar for seg de fleste emnene som handler om tro, kirke og hverdag. Skolen legger spesielt vekt på hvordan samspillet mellom disse er, og hva den praktiske betydningen av teoretisk undervisning er for våre liv.

På Bibelskolen Substans kommer du også til å oppleve spennende turer i Norge, Europa og andre deler av verden. Som elev på Substans har du også en personlig coach som følger deg opp gjennom hele året, du blir også engasjert i en lokal menighet som gir deg mulighet til å videreutvikle deg på forskjellige områder.


Et år på bibelskole, et liv med Substans


Praktisk info

Kostnader

Skolepenger er på kr 8.500 per semester, reisekostnader knyttet til turer kommer i tillegg. Skolen er godkjent av Lånekassen for stipend og lån.

Løpende opptak

Det vil si at søknader behandles fortløpende gjennom året. Det er mulighet til å starte i både høst- og vårsemester.

Kontakt info

Fjøsangerveien 28, 5054 Bergen

Tlf. (+47) 410 46 969

post@substans.co


Søk Substans i dag!