Senior


Pinsekirken Tabernaklet er en kirke for alle generasjoner og har også mange engasjerte seniorer. Det er alt fra de som har hatt pinsekirken som sitt åndelige hjem i over 50 år, til nye som har kommet til i voksen alder. Vi ønsker å bety noe for de eldre i byen vår!

Gudstjenesten på søndag kl.12.00 er vårt viktigste møtepunkt, men vi inviterer også til et eget formiddagstreff en onsdag i måneden. Der samles opptil 100 seniorer i ulike aldre rundt bord i storsalen til, sang, andakt og andre spennende innslag. Hver gang er det også god bevertning og hygge. Våre samlinger er åpne for alle, og du er alltid hjertelig velkommen.

Følg med på nettsidens kalender for å vite når neste formiddagstreff blir.

Besøkstjenesten

Besøkstjenesten er en gruppe gode mennesker som liker å gå på besøk til eldre som ønsker det. De har faste besøksvenner som de ser frem til å møte og ha en hyggelig prat med.

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt hvis du ønsker besøk, eller kjenner noen som ville ha glede av besøk.

Kontaktpersoner for besøkstjenesten:

Margun Rise Soltvedt – Mobil: 936 60 861