Vår historie

1920-2020

100 år med å koble mennesker til Gud og et liv i etterfølgelse av Jesus

Vår fortelling

Tabernaklet ble til i 1920

Arne C. Gabrielsen og Rein Seehuus grunnlegger pinsemenigheten Tabernaklet som resultat av vekkelse i Bergen. 17. juni 1920 ble menigheten stiftet i Turnhallen i Sigurdsgaten i Bergen.

I 1920 ordnet det seg så at det ble et kompleks med små hus til salgs i Marken, og 30.januar 1921 ble lokalet reist og innviet.


1938 – FØRSTE MISJONÆR SENDES UT

Pinsemenigheten Tabernaklet sender ut vår første misjonær, Emma Kaland, for å misjonere i India. 300 MEDLEMMER

1945 – BERGENS STØRSTE FRIMENIGHET

Pinsemenigheten Tabernaklet blir Bergens største frimenighet med 925 MEDLEMMER.

1982 – Nytt lokalene bygges

I 1982 Pinsemenigheten Tabernaklet sitt lokale i Marken rives, og oppbygges et nesten fire ganger større lokale. Radio Tabernaklet blir startet i underetasjen av det nye lokalet, med faste sendinger fom. 21. April. Barnegrupper, Speiderarbeid og Juniormøter (senere ungdomsmøter) startes opp i Tabernaklet’s nye lokaler.

1999 – NAVNBYTTE

Bytter navn fra «Pinsemenigheten Tabernaklet» til «Pinsekirken Tabernaklet»

2006 – RADIANCE

Vinterkonferansen (senere Radiance) arrangeres for første gang og er en ungdomskonferanse.

2009 – RADIATE

Lovsangsteamet «Radiate» i ungdomsarbeidet gir ut sin første CD med tilhørende DVD.

2012 – Bibelskolen Substans

I samarbeid med Salt Bergenskirken og Credokirken starter vi Bibelskolen Substans.

2015 – STARTER G19

Vi starter en ny gudstjeneste søndag kl.19.00 som blir primær møtepunkt for unge-voksne

2017 – MISJON

Pinsekirken arrangerer Pinsebevegelses nasjonal misjonskonferanse med gjester fra hele landet og utlandet

2020 – MEDLEMMER

Mellom medlemmer og tilhørige så har Tabernaklet 1350 personer registrert


Forstandere gjennom tidene

ForstanderFra årTil år
Rein Seehuus & Arne C. Gabrielsen1920 1922 
Andreas Jensen1922 1923 
Karl Bergfjord1923 1935 
Arne Dahl1936 1941 
Kristian Heggelund1941 1960 
Magne Tangen1961 (konst.) 1961 
Ingolf Kolshus1961 1966 
Roald Andersen1966 1979 
David Østby1980 1984 
Odd Ravndal1984 1989 
Torolf Karlsen1989 (konst.) 1991 
Osvald Instebø1991 2007 
Torsten Mentzoni2007 2013 
Osvald Instebø2013 2015 
Benjamin Jensen2015 Dags dato

“En kirke for hele livet”