Å gi seg på topp….

….er et utrykk mange av oss kjenner igjen fra idretts-Norge. Ikke fordi Tone Astrid selv betegner seg på topp, men mer slik vi omkring henne opplever det.Tone Astrid Rossland takker av etter 10 år som eldste (styremedlem) i Pinsekirken Tabernaklet. Hennes gode karakter, lojalitet og vennlighet er slik vi har lært henne å kjenne gjennomContinue reading “Å gi seg på topp….”

Pinsekonferanse ’23

I pinsehelgen skjer det mye spennende i Pinsekirken Tabernaklet. Vi får besøk av gjester fra Argentina og menigheter som er sammen med oss i Nettverksarbeid som Sion Blomsterdalen og Betel Frekhaug. Her er programmet for helgen: –Fredag 26 – kl.19.00: Ungdomsmøte –Lørdag 27 – kl.16.00-18.30: Seminar, lovsang og betjening -Søndag 28 – kl.12.00: Felles gudstjeneste