Barn og familie


Pinsekirken Tabernaklet er en kirke for hele livet, og  derfor er det å gi Jesus videre til neste generasjon en viktig verdi for oss. Vi jobber for at søndagen skal være ukens høydepunkt for hele familien. 

Barnekirken er vårt ukentlige treffpunkt og dette skjer i forbindelse med gudstjenestene våres kl 12.00.  Vi har aldersbestemt barnekirke og deles inn i følgende grupper: 

Dere er hjertelig velkommen til å være med å delta, en samling består av andakt, sang, lek og moro. Vårt ønske er at hvert barn skal følge seg sett og inkludert. Alle barn er velkommen!


Uten om det ukentlige har vi også et eget opplegg for tweens 5.-7. klasse (1 fredag i måneden), StorSøndager (gudstjeneste med alle generasjoner), familiehangout, dansegrupper, barseltreff og leirer m.m.

For mer informasjon ta kontakt med: laureine@ptb.no

Vi følger trosopplæringsplanen til Pinsebevegelsen «Jesus hele livet», og har stort fokus på samarbeidet mellom hjem og kirke når det kommer til trosopplæring. Vi arrangerer jevnlig tro i hjemmet kvelder, og aktiviteter rettet mot familiene i kirken vår. 

(Eksempel på et event i høsten 20)

Royal Rangers – er også en del av tilbudet som drives for barn og unge i Pinsekirken. RR er vårt speidertilbud og de treffes tirsdager i partallsuker. 

Kontaktpersoner: Kjell Hegdal (mob. 996 40 133) Tom Georg Bu (mob. 911 83 673)

“Vårt største ønske er at barn og unge skal få bli kjent med Jesus, og få en tro som varer hele livet. Gjennom ulike aktiviteter og relasjoner over tid håper vi å være med å legge til rette for dette.”