Om oss

Midt i hjertet av Bergen, like ved Lille Lungegårdsvann, finner du Pinsekirken Tabernaklet Bergen – kirken med den beskjedne fasaden og det store hjertet. I 100 år har vi drevet kirke i Marken og koblet mennesker på Gud og et liv i etterfølgelse av Jesus. På disse sidene finner du informasjon om oss.
Vår visjon

Et varmt fellesskap av Jesusetterfølgere som inspirert av Den Hellige Ånd, tilber Gud og bringer håp til mennesker.
VARMT FELLESSKAP

Vi vil være en raus og oppriktig menighetsfamilie med ekte vennskap der mennesker trives og utvikler en tro som holder hele livet.

INSPIRERT AV DEN HELLIGE ÅND

Vi vil være mennesker inspirert av Den Hellige Ånd som daglig søker og mottar kraft til å leve glødende hverdagsliv.

JESUSETTERFØLGERE

Vi vil være overgitte og reflekterte enkeltmennesker som har Jesus som Herre, tjener villig og lærer mennesker å følge Ham.

TILBER GUD

Vi vil være overgitte tilbedere som ærer Gud med vårt liv og vår kraft.

BRINGER HÅP TIL MENNESKER

Vi vil fokusert og aktivt dele evangeliet og Guds kjærlighet med mennesker der de er i kirke og samfunn.


Stab i Pinsekirken Tabernaklet

BENJAMIN JENSEN – HOVEDPASTOR
SANDRA BJØRNØ – PASTOR
ASLE ZACHARIASSEN – PASTOR
MARTHA SLETTEN – UNGDOMSPASTOR
BENEDICTE MYREN – MEDIALEDER
JENNY BRUVIK – SEKRETÆR/UTLEIE
MORGAN KALLEBERG – ØKONOMI & REGNSKAP
ARIEL ALEGRE – DAGLIG LEDER
LINDA JENSEN – SEKRETÆR/UTLEIE
(i permisjon)

Eunike Kvamme – Ungdomsarbeid

Jørgen Jonasdal – Gudstjenesterkoordinator (vikar)


Lederrådet


Lederrådet er menighetens øverste lederskap. Det består av pastorer og valgte eldste. Fra venstre: Sandra Bjørnø, Benjamin Jensen, Ariel Alegre, Are Matthiesen, Tone Astrid Rossland, Arild Algrøy og Torolv Simonsen.

Ta kontakt med oss!

Besøksadresse: Marken 27 – 5017 Bergen

Postadresse: Postboks 404 Marken – 5832 Bergen

Kontonr.: 3624.07.97725