100 års jubileum i Kongo

                    “EN MANN GIKK UT FOR Å SÅ” Mat 13:3

-Skrevet av Rigmor Karlsen-

Mannen som gikk ut for å så Guds levende ord i Kongo kom fra Bergen. Navnet hans var Gunerius Tollefsen. Gud hadde lagt kallet ned i han fra ungdommen av. Sin første tur til Kongo hadde han sammen med et amerikansk misjons-selskap. Tilbake i Oslo får han høre Barratt tale som er tent av pinsens ild og brann. Han møter Oddbjørg som blir hans kone. Likeså Hanna Veum og svenske Alex Lindberg. Denne gruppen drar så ut til Kongo og legger grunnvollen til det som blir en brann som når hele Kongo, og nå sprer seg fra land til land. Jeg er takknemlig til menigheten min som sponset meg for å være med på denne jubileumsfeiringen. Den ble feiret i Kaziba der det hele startet. Den første jeg møtte her var Musafiri, som trass sine 82 år fremdeles satte sin ære i at hele området skulle fremstå velstelt og vakkert. Hit var det nå kommet mennesker fra fjernt og nær som ønsket å få med seg minnene om hvordan det hele startet da Tollefsen sammen med gruppen sin kom vandrende opp fjellene til Kazibasletten. Ut fra dette området ble Guds ord spredt. Flokken fra Norge var seg bevisste på at arbeidet ville kreve en innsats på mange områder. Med skole og helsearbeid, og ikke minst måtte Guds ord få omskape hjertene.

Rigmor på en tidligere tur i Filadelfia Bukavu i Kongo

Jubileumsuken begynte med seminarer. Det ble sterkt poengtert at det var kirken som måtte omforme folket, ikke omvendt. Misjonsoppdraget fikk også en seminardag. Evangeliet må stadig nå nye mennesker. Lørdag i jubileumsuken ble den nye kirken innviet, etter at toget hadde vandret fra den gamle kirken og forbi den nymalte statuen av Tollefsen. Det nye flotte kirkebygget som hadde fått sine store og mindre beløp fra utvandrere fra Kaziba, ble så inntatt etter at snoren var klippet under stor jubel. Søndagen ble i sannhet en lang dag. Mange sangkor sang, og historiske glimt ble fortalt. Et høydepunkt var talen til Øystein Gjerme som hadde sin oppvekst i vår menighet. Han fikk understreke sterkt hvordan såmannen ikke bare sådde sin utsæd i god jord, men også på steingrunn. Ordet hadde spirekraft. Talen ble bevart i tusener av hjerter. Pinsekirken Tabernaklet har hatt mange misjonærer som har fulgt i Tollefsen sine fotspor. Og i dag er der tusener som sprer det glade budskapet. På denne dagen hadde presidenten i Kongo sin utsending her. Guvernøren holdt sin tale, og likeså den norske ambassadøren. Han fremhevet at CELPA ( Forsamlingene av de frie pinsekirker i Kongo) hadde gjort sitt til at Norge hadde  fått sin utsending også i Kongo.