Menighetsmøte 18/09

Søndag 18.september klokken 13.45 blir det menighetsmøte. Sakslisten ligger nederst i dette innlegget sammen med en kort introduksjon av eldste-kandidatene som ble presentert for menigheten 04/09.

Marit Bratlie

Marit har vært i Tabernaklet siden 2016, er gift med Tom og har fire barn og syv barnebarn. Hun jobber som inspektør/avdelingsleder på Bergen Kristne Grunnskole. Har vært engasjert i forskjellige tjenester, bl.a. forkynnelse, møteledelse og vertskap.

Kristin Selseng Soltveit

Kristin har vært i Tabernaklet siden 1985, er gift med Kenneth og har tre barn. Hun er utdannet sykepleier og er avdelingsleder på Haukeland sykehus. Hun har vært med å starte Kvinner i Nettverk i Bergen, er bønneleder i Tabernaklet og ansvarlig for bønn- og lovsangsmøtene på torsdag.


Saksliste menighetsmøte 18.sept

  1. Godkjenning av møteleder, innkalling og saksliste
  2. Valg a referent 
  3. Godkjenning av referat fra menighetsmøte 04.september 2022
  4. Valg av pastorer: Asle Zachariassen som medpastor og Martha Sletten som ungdomspastor.
  5. Valg av eldste: Marit Bratlie og Kristin Selseng Soltveit
  6. Valg av misjonærkandidater: Ariel og Rakel Ystebø Alegre
  7. Orientering fra Lederrådet