Menighetsmøter i september

Søndag 4.september blir det Menighetsmøte rett etter gudstjenesten kl.12.00. Sakslisten finner du nederst i dette innlegget sammen med en kort introduksjon av pastor-kandidatene som skal presenteres for menigheten 04/09. Eldste-kandidatene vil bli presentert på selve menighetsmøtet. På dette menighetsmøtet vil, i tillegg, aspiranter til misjon presenteres. Utfyllende informasjon om deres prosjekt kan du lese her.

I følge til menighetens vedtekter skal medlemmer få stemme over kandidater til slike roller, to uker etter menighetsmøte med presentatasjonen. Det vil dermed si at søndag 18. September blir det et nytt menighetsmøte etter gudstjeneste kl.12.00, der det avholdes valg for medlemmer over alle de pastor-, eldste- og misjonkandidatene.

Asle Zachariassen

Asle er hovedpastor i Bethel Moldekleiv hvor han jobber 50%, og er utdannet i teologi i tillegg til arbeids- og organisasjonspsykologi. Han har vært vikar for Benjamin/Sandra innen diverse pastorale oppgaver siden februar 2022. Eldsterådet ser behovet for å forsterke de pastorale-stillingene og vil fremme forslag om å kalle han inn som Pastor.

Martha Sletten

Martha har vært ungdomsleder i Pinsekirken Tabernaklet mange år og har hatt ansvaret for ungdomsarbeidet siden 2020. Hun har vokst opp i, og vært en del av, Tabernaklet hele sitt liv. Hun har en bachelor i Teologi og Ledelse fra HLT, og har gått på bibelskole både i Bergen og i USA. Eldsterådet ønsker å anerkjenne hennes kall og tjeneste og fremmer forslag om å kalle henne inn som Ungdomspastor.


Saksliste, Menighetsmøte 04. September

1-Godkjenning av innkalling, saksliste, møteleder og referent

2-Godkjenning av referat fra årsmøtet 8.mai.22

3-Presentasjon av eldste og pastorer

4-Misjon: presentasjon av aspiranter, spørsmål om støtte til mediaprosjekt, og informasjon om misjonsarbeid.

5-Orientering fra Lederrådet