Kalt til misjon

Familien Ystebø Alegre søker om å bli utsendt av menigheten som misjonærer til Argentina i 2023. De skal presenteres på menighetsmøte 4.september og stilles til valg 18.september.

Siden vi traff hverandre på bibelskole i Argentina i begynnelsen av 20-årene har vi begge kjent kall til å bidra i Guds rike gjennom undervisning og arbeid på kristne utdanningsinstitusjoner.  Da vi giftet oss i 2007 underviste vi på ulike bibelskoler i Argentina og drømte om å også få arbeide med bibelskole i Europa. I 2010 flyttet vi til Norge og Gud overrasket oss med å straks åpne dørene og vi fikk være med å starte Bibelskolen Substans i Bergen. I 2012 tok vi imot de første elevene og det var en stor glede av å være en del av skolens ledelse og å undervise der i åtte år. Fra 2016 begynte Rakel også å arbeide på Høyskolen for Ledelse og Teologi, hvor hun i dag er førsteamanuensis, og Ariel har siden 2020 vært daglig leder i Pinsekirken Tabernaklet. 

Helt siden vi gikk på bibelskole i Argentina kjente vi begge også på et kall til å bidra i bibelskolearbeid og spesielt med høyere teologisk utdanning for latinamerikanske pinsevenner. Dette har vært en av motivasjonene vi har hatt for å studere mye ved siden av arbeidet vårt her i Norge. Pinsebevegelsen er svært stor i Sør-Amerika og de har mange bibelskoler, men det er svært få som kan gi godkjente bachelor- og mastergrader. Vi har lenge håpet å en dag få bidra til å endre dette bildet, men trodde at dette var noe som lå lengre frem i tid siden vi opplevde å være en del av viktig arbeid her i Norge. For ca. 3 år siden begynte vi å kjenne at kanskje tiden for å dra nærmet seg og i fjor ble vi kontaktet av ledere i den argentinske pinsebevegelsen (Unión de las Asambleas de Dios) med forespørsel om å bidra i arbeidet med å starte et kristent universitet i Buenos Aires og å være med i ledelse på deres viktigste bibelskole, Instituto Biblico Río de la Plata (IBRP).  Etter bønn og samtaler med personer i Norge og Argentina har vi kommet til at vi ønsker å si ja til dette kallet, og vi planlegger å reise ut som misjonærer i juli 2023. 

(Under kan dere lese mer om universitetet og om bibelskolen)


1-Bibelskolen Instituto Biblico Rio de la Plata (IBRP)

Pinsebevegelsen i Argentina har sin viktigste bibelskole i Buenos Aires, Instituto Biblico Rio de la Platasom har omtrent 1.000 studenter på forskjellige 3-4-årige program. Denne skolen er og har vært sentral i den argentinske pinsebevegelsens vekst og vekkelse. Over 90% av misjonærer som Argentina har sendt i de siste 30 år har gått på denne skolen, en stor andel av de som er pastorer og/eller planter menigheter har også vært studenter der. I tillegg så er det studenter fra mange andre latinamerikanske land der, i år er 17 nasjoner representert ved skolen. Skolen har derfor stor innflytelse ikke bare i Argentina, men andre deler av Latin-Amerika. 

Bilde av IBRP

2- Pinsebevegelsens universitet

På tross av den store veksten som pinsebevegelsen har hatt i Argentina så har de ennå ikke klart å starte utdanning på høyskole-/universitetsnivå.  Det finnes ikke noen evangelisk kristne høyskoler/universitet i landet, og nå har regjeringen tatt initiativ til å gjøre noe med dette. I fjor ble ledelsen av pinsebevegelsen blitt kontaktet av regjeringen og spurt om å starte et universitet. Hvis alt går etter planen, blir det oppstart med tre ulike utdanninger i mars 2024: teologi, psykologi og multimedia. Dette er et pionerprosjekt så det er mange utfordringer i oppstarten, som utforming av studier som skal tilbys, å få tak i kvalifiserte lærere, og etablering av skolen. Målet er å ha innflytelse og påvirkning i samfunnet gjennom å trene mennesker i forskjellige og å tilby akkreditert bachelor og etter hvert master i teologi. Det er dessverre svært få pinsevenner i Argentina som har den formelle utdanningen i teologi til å kunne undervise og de ønsker derfor veldig gjerne at vi blir en del av ledelsen og som lærere på grunn av vår erfaring og utdanning. 

Bilde av hovedstaden, Buenos Aires

I tillegg til disse to hovedprosjekter så ønsker vi å bidra i pinsebevegelsen nasjonalt med videreutvikling og fornyelse av bevegelsens opplæring av pastorer og lokale ledere. Dette gjelder også arbeid med nye bøker og annet undervisningsmateriale som kan brukes til undervisning på de forskjellige bibelskolene til den argentinske pinsebevegelsen.

Innlegget skrevet av Rakel og Ariel