Årsrapport 2021

Året 2021 startet med et Ord som vi tror Herren ga oss:

FOKUS FOR ÅRET 2021 skulle være FORVENTNING!

«Folket gikk nå med forventning, og alle tenkte i sitt stille sinn at Johannes kanskje var Messias. Da tok Johannes til orde og sa til dem alle: «Jeg døper dere med vann. Men det kommer en som er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å løse sandalremmen hans. Han skal døpe dere med Den hellige ånd og ild.» Lukas 3:15-16

Menigheten har opplevd mange profetier om en spesiell vekkelsestid over Bergen, Norge og Europa, og i lederskapet kjente vi på en sterk FORVENTNING innfor det nye året og tiden som lå foran. Lite ante vi da at det ville bli enda et år med pandemi.

Vi lever jo i en tid som Jesus kalte for de siste tider, en tid som skulle være preget av uro, krig, hungersnød, jordskjelv, pest/ eller pandemier, forfølgelse av kristne og kristne verdier, om en tid der kjærligheten skulle bli kald hos de fleste, en tid der man skulle kalle de gode ondt og det onde godt. 

Men, Bibelen sier at denne tiden også ville være en spesiell vekkelsestid, der Gud ville utøse av Den Hellige Ånd kraft, og at det skulle være en tid der «evangeliet om riket skal bli forkynt i hele verden, som et vitnesbyrd for alle folkeslag», før enden kommer. (ifølge Joel 3:1-5; Matteus 24; Lukas 21)

Pandemiårene 2020 og 2021 har vært noen vanskelig og utfordrende år for mange. Restriksjoner, isolasjon, ensomhet og utfordringer på arbeidsplasser, skoler, hjem og kirker, har også gjort noe med oss. 

Det har vært en tid der mange, både unge og eldre, har opplevd fysiske og psykiske utfordringer enn før, og en større usikkerhet i forhold til fremtiden preger mange.

Likevel tror vi at vi som kristne kan komme styrket ut av dette, fordi Gud har lovet å være med oss alle dager. Vi tror at tiden som ligger foran oss, selv om den også kan by på utfordringer, kan bli en tid preget av fornyet kjærlighet til Jesus, der vi ved Den Hellige Ånds kraft får se evangeliet demonstrert, gjennom at mennesker blir satt fri, frelst, døpt og fylt av Guds kraft. At menigheter plantes, og fornyes, og flere kommer inn i de tjenester og oppgaver som Gud har kalt dem til.

– Benjamin Jensen

Her kan du se eller laste ned en kopi av årsrapporten for 2021