Nytt tak for hestestall og kontorbygg

I over 30 år har takene våre prydet Bergens fineste gate! I fjor startet vi vedlikeholdsarbeid, og vi begynte på hovedbygget med følgende arbeid:

  • Grundig vask med høytrykkspyler
  • Fjerning av mose
  • Bytte av takstein
  • Impregnering
  • Tetting rundt kuppelen
FØR / ETTER
FØR / ETTER

Når det kommer til kontorbygg og hestestallen har prosessen tatt lengre tid, ettersom at vi så behov for å skifte takstein i tillegg til å gjøre vedlikehold under steinene. Vi har vært i kontakt med Byantikvaren som har retningslinjer vi må forholde oss til. Blant annet er det en bestemt farge, og materiell taksteinene må ha.

Vi gleder oss til å se resultatet og hvordan vi som kirke er synlige i Marken. Det blir veldig fint, og vi er glade for å kunne bidra til å gjøre gaten finere enn noen gang! Det blir uten tvil mer fargerikt enn bildet under 🙂

Skrevet av Ariel Alegre