Misjon i Amsterdam

Enzo og Sandy Pignato har startet Credo Church i høst 2018 og Gud har stadig overrasket de. Kort tid etter de hadde startet menigheten med festgudstjeneste hvor vår Pastor Benjamin og Torolv Simonsen var til stede begynte de å oppleve vekst. De var omtrent 60-80 personer når første året hadde gått og en pinsemenighet i Amsterdam ba de om å fusjonere seg med de og dette innebær at de kunne nå ha egne lokaler. Dette var i høst 2019, og så vet vi at Covid-pandemi startet i mars 2020, men midt i pandemitiden så vokste menigheten som aldri før, og her er noen tall på deres vekst: 

Sandy og Enzo Pignato på besøk i Bergen
  • Søndagsgudstjeneste med 150 deltakere
  • Ungdomsmøte med 120 ungdom 
  • Gudstjenester i portugisisk med 80 deltakere
  • Gudstjenester i spansk med 40 deltakere 
  • Gudstjenester for jøder i Amsterdam

I tillegg så begynte de nødhjelp i pandemitiden hvor de bisto den lokalet samfunnet med mat og andre essensielle ting. Hver uke hadde de 500 personer innom hvorav 150 var barn. Dette gjorde at menigheten ble enda mer synlige i deres området, og bedrifter begynte å donere varer og mat, og myndighetene ble oppmerksom på deres arbeid. Byrådslederen i Amsterdam var på besøk på en av gudstjenestene for å takke menigheten for deres innsats.

Medarbeidere er klare for å levere kasser med mat og diverse varer

Nye mennesker kommer stadig til tro, og Enzo forteller hvordan mennesker ber spontan om å bli døpt, eller hvordan rusavhengige kommer til menighetens dører og kaster narkotiker og ber de om å bli ledet til Jesus. På deres primær søndagsgudstjeneste så samler de i dag over 250 mennesker!

Pinsekirken Tabernaklet har støttet deres arbeid siden de startet menigheten i 2018. Vårt støtte hjalp Enzo å kunne fokusere på menigheten og ikke måtte ha en ekstra jobb i tillegg. Resultatene er synlige, og det viser oss hvordan vi kan være med å bygge Guds rike i Amsterdam selv om vi ikke selv er til stede der.