Tjenestemuligheter

Vi er kirken! Bibelen er tydelig på at kirken er menneskene og ikke bygget eller noen få personer. Drømmen vår er at kirken skal være et varmt fellesskap, hvor alle blir sett og får komme som de er. Dette er ikke noe en eller få kan gjøre, men noe som skapes når vi står sammen og når alle gjør sin del. 

I ulike faser og tider i livet vil ens bidrag se forskjellig ut. Alle kan bidra med noe, enten det er å bake boller, være hjelpeleder i barnekirken, å stå i vertskap eller å komme trofast på gudstjenestene. Vi gleder oss over at vi står sammen gjennom alle livets faser, og syns det er vakkert å se alle ulike lemmer på Guds kirke.  

Om du tenker at du kan bidra med noe, finnes det en plass til deg. Ta kontakt med oss, og så vil vi finne en måte du kan bidra med det du har av tid og gaver.  
 
Dette er blant annet team du kan bli med i:  
– Vertskap 
– Produksjon: lyd, lys og skjerm 
– Barnekirke 
– Bønnearbeid 
– Estetikk 
– Kirkekaffe 
– Registrering 

Sandra Bjørnø

Jeg vil være med!