Lifegrupper


Jeg har gått i lifegruppe her i Pinsekirken Tabernaklet i 7 år. Lifegruppen beskriver seg selv ganske bra, det er en livsgruppe, med alt av opp- og nedturer som livet bringer med seg. 

Det fineste jeg har sett i løpet av mine år i lifegruppe er når man opplever at folk blir tryggere i seg selv, tryggere i gruppen og generelt tryggere i sin relasjon til Jesus. Spesielt det siste året har jeg blitt rørt over se verdien gruppen har hatt for jentene som er med. Tenk for eksempel å være helt ny i en by under en pandemi. Du får ikke møte klassen din, du kjenner få i byen og har faktisk ikke lov til å oppsøke folk. Jeg tror lifegruppene har vært avgjørende for mange i slike situasjoner, og det har vært en ære å få lov til å bli kjent et knippe jenter på igjennom life.

Å få dele av det Jesus gjør i livet, samtidig som vi får lov å dele om det som er litt tungt og utfordrende i livet, er veldig unikt. Det knytter oss og gir oss en stødig grunn å stå på, i hverandre og i Jesus.

Gjennom de 7 årene jeg har vært med har lifegruppene endret seg mye. Vi har multiplisert (dele gruppen i to for å gi rom for nye) flere ganger, fått nye ledere og generelt hatt en veldig dynamisk gruppe. Mange, meg selv inkludert, vil tenke at dynamikk er en negativ ting i en gruppe der vi deler om personlig tro og personlig liv. Men, det viser seg at der det er hjerterom er det husrom. Et gammelt ordtak, men med godt hold. Når ønsket og målet for lifegruppene hele tiden er å skape rom for å komme som man er, til å dele det man ønsker og å gi mulighet for å vokse både i seg selv og som gruppe, så fungerer det.

Med denne dynamiske formen for lifegruppe vil det alltid være plass til flere, det vil alltid være rom for deg til å være den du er, og ikke minst, alltid rom for Jesus til å gjøre det bare han kan. 


Ønsker du å vare med i en Lifegruppe? Send oss en mail til post@ptb.no