Årsrapport 2020


Gikk du glipp av årsmøtet for medlemmer som var onsdag 4.mai? Her kan du se igjennom Årsmeldingen som ble presentert på møtet, og laste ned en kopi av filen.

Her er saksliten som ble behandlet på møtet:

 1. Godkjenning av innkalling, saksliste, møteleder og referent
 2. Godkjenning av referat fra årsmøtet 20.10.20
 3. Budsjett 2021 – gjennomgang av hovedtall og formell godkjenning
 4. Revidert Årsregnskap 2020
 5. Stillinger i PTB pr. 01.01.2021
 6. Orientering:
  1. Utleie og bygninger
  2. Menighet og Misjon
  3. Nettverksarbeid
  4. Pinse Menighetsliv
  5. Arbeid med nye vedtekter og tidsplan for vedtak
Klikk på bilde for å åpne dokumentet