Status i staben


Det har skjedd mange endringer etter sommeren 2020. Vi prøver å oppsummere og informere dere på denne siden:

Benjamin Jensen er hovedpastor i 100% stilling. Det er ingen endring.

Linda Jensen er i permisjon ut året 2021.

André Birkeland har permisjon fra hans 80% stilling som medpastor frem til sommeren 2021. Samtidig har han gått inn i en 20% prosjektstilling som nettverkspastor. Denne stillingen omhandler å utvikle et samarbeid mellom PTB og andre menigheter i Bergensområde som ønsker å koble seg på oss (Sion Blomsterdalen, Betania Knarvik og Betel Frekhaug). Vi har allerede samarbeidet om felles arrangementer som pastorsamlinger og kurs for ledere og foreldre i barnekirken. I tillegg avlaster André andre pastorer med oppgaver som forkynnelse, begravelser, bryllup ol. 

Sandra Bjørnø har 80% stilling. Hun har gått fra rollen som ungdomspastor til ansvarlig for gudstjenester, medarbeidere og pastoral oppfølging av livsfaseledere i alder 0-30.

Ida Danielsen har 80% stilling som leder for barne- og familiearbeidet. Hun er i 10% studiepermisjon ut juni 2021 og jobber inntil da i 70%. 

Tobin Sletten har 40% stilling. Han har gått fra å være ungdomsleder til å bli livsfaseleder for unge voksne. De samles primært på gudstjenester kl.19.00 hver søndag.

Martha Sletten er vår nye ungdomsleder i 50% stilling. Hun jobber primært med ungdom mellom 13-19, men vil også fokusere på «tweens» og på å gjøre overgang fra barnekirken til ungdomsarbeidet enklere. 

Morgan Kalleberg har redusert sin stilling fra 100% til 60%. Han jobber nå kun med økonomi og regnskap. 

Maud Pold Karlstad begynte i november som medialeder i 20%. Hun har stilling frem til sommeren.

Jenny Ofrim Bruvik har gått opp fra 20% som utleievert til 50% som sekretær og utleieansvarlig. Hun er Linda sin vikar frem til 2022.

Ariel Alegre har begynt som daglig leder i 60%. Han har også ansvar for det administrative arbeid som Morgan hadde før.

Vi er takknemlig for staben vår som gjør en strålende jobb og viser en lidenskap for å bygge Guds rike. Be gjerne for dem og ta kontakt med oss om du har spørsmål!