Misjonsarbeid i pandemitider


På tross av pandemien har det skjedd mye bra både i Norge, og i andre deler av verden. Som kirke er vi stolte over muligheten vi har til å bidra i det Gud gjør i mange land gjennom vårt misjonsarbeid. Her er det noen gode nyheter fra misjonsfeltet:

Mexico

Misjonær Sara Jensen har vært på besøk hjemme i Norge et par måneder, der hun også har deltatt i kirken vår på ungdomssamlinger, nettgudstjenester, og undervisning på Bibelskolen Substans. Sara står i et spennende arbeidet i Monterrey Mexico, gjennom organisasjonen Back2Back. Du kan lese mer om det på bloggen hennes.

Amsterdam

Pastor Enzo Pignato forteller at Credo Church Amsterdam (CCA) har vokst fra ca. 60 til 150 medlemmer det siste året. De har også hatt 4 dåpshandlinger. Kirken har i samarbeid med Røde Kors hatt ansvaret for mat- og klesutdeling til trengende i den delen av Amsterdam kirken ligger, og de har fått være til hjelp for hundrevis av familier. I februar kommer ordføreren i byen til kirken for å takke dem. Kirken har blitt en ressurskirke for andre kirker i byen, og arrangert flere ledertreningskurs. Den siste måneden har CCA startet en ny kirke i byen Zelhem, i den østlige delen av Nederland. De er veldig takknemlige for støtten de har fått fra Pinsekirken Tabernaklet. For å lese mer om Credo Church klikk her!

India

Høsten 2020 hadde vi den årlige misjonsbasaren, der de innsamlede midlene gikk til våre samarbeidspartnere i India, Bethel Church Association (BCA). De forteller at takket være støtten de får har BCA fått hjelpe hundrevis av fattige barn og familier med mat og klær i denne vanskelige tiden. Dalitkomiteen i PTB er våre kontakter til dette flotte arbeidet.

Filippinene

Vår misjonær Nathan Osnes har det siste året vært i Norge pga. pandemien, men har jobbet tett sammen med lokale ledere i deres arbeid. I tillegg til covid-19, opplevde folket i Fillipinene også en tøff tid under orkanen som slo landet, der mange tusen mennesker ble husløse. Gjennom Globalheart  Missions har det blitt samlet inn midler og sendt ut hjelp.

Det er fantastisk at vi får være med i dette store oppdraget gjennom det arbeidet som gjøres, og de midlene som vi får være med å gi.   

Ønsker du å bidra eller lære mer om vårt misjonsarbeid? Klikk her