Menighetsarbeid under Korona


I den siste tiden har vår 100 år gamle kirke flyttet fra Marken 27 og inn på digitale plattformer. Vi har måttet finne nye måter å dele fellesskap på da situasjonen ikke har tillatt oss å møtes fysisk i kirken. Det er ikke optimalt for en kirke som baserer mye på det levende, fysiske fellesskapet, men det er nødvendig.

Vi savner å bruke tid sammen, gi en god klem, dele et måltid eller en kopp kaffe i kirkekaffen sammen. Vi savner å lovsynge i stolradene og å høre lyden av barna som kommer opp fra barnekirken. Men vi klarer oss. I løpet av kirkens hundre år gamle historie har vi også før hatt tider hvor det har vært utfordrende, men vi har alltid kommet oss igjennom det. Det har gjort at vi i dag står som en livskraftig flergenerasjonskirke som ser frem til den dagen vi igjen får stå tett i tett og feire gudstjeneste sammen igjen.

Så hva har egentlig skjedd den siste tiden i kirken?  
Vi som stab i PTB har jobbet hardt for å finne kreative løsninger og legge tilrette for gode systemer og strukturer som hjelper oss å lede kirken. Det har også skjedd noen endringer i stillinger som du kan lese om i denne artikkel

Vi jobber hele tiden med å se på muligheter for å samles. Nå har det vært gjort på nett, men med engang vi får mulighet, vil vi gjøre alt vi kan får å samles fysisk i Marken 27 igjen.  
Ungdomsarbeidet har så smått begynt å samles på fredagene i mindre grupper, og vi gleder oss til at barnekirken kan gjøre det samme. Unge-voksne har hatt noen fysiske gudstjenester kl.19.00 og en dagsleir i den periode det var lov å samle folk, men ellers så har de vært trofast til å delta i Life-grupper på onsdager, enten ute i naturen eller i Marken 27.