Misjonsarbeid

Vår globale arbeid er det arbeidet vi i Pinsekirken er med å støtte ved å sende misjonærer til andre land og kulturer, alle med forskjellige uttrykk, men med det samme fokuset; Å formidle om og bidra til et nytt og bedre liv i etterfølgelse av Jesus!

Uganda


Raili og Stephen Malema

Utsender:
Pinsekirken TabernakletBergen
Samarbeidskirke: Pentecostal Churches of Uganda (PCU)

Virkefelt:
Menighetsbygging/evangelisering/prosjektarbeid Women against Aids. Periodiske utreiser.

Karin og Trygve Korneliussen

Utsender:
Pinsekirken TabernakletBergen
Samarbeidskirke: Pentecostal Churches of Uganda (PCU)

Virkefelt:
Menighetsbygging/prosjektarbeid rettet mot helse. Pensjonister. Periodisk utreise.

Thailand


Eva og Håkon Aasebø

Utsender:
SALT Bergenskirken, Bergen
StøttemenighetPinsekirken Tabernaklet, Bergen

Virkefelt:
Menighetsbygging/evangelisering.

Kongo

misjonaerer_bregaard_h16

Mrs. Christina Bregård & Scott Kamanga

Utsender:
Pinsekirken Tabernaklet, Bergen
Samarbeidskirke: C.E.L.P.A. Kongo

Virkefelt:
Menighetsbygging/sosialt/humanitært arbeid.

Blogg: christinabregaard.blogspot

Etiopia


Helge Julian Bjørklund

Utsender:
Pinsekirken Tabernaklet, Bergen
Samarbeidskirke: Full Gospel Believers Church, Ethiopia

Virkefelt:
Menighetsbygging/ bibelskoler/ bibelseminarer/ lederskapstrening. Pensjonist. Periodiske utreiser.

India


Pastor Subhash Samuel

Utsender:
Den lokale kirken BCA
Samarbeidskirke: Bethel Church Association, India

Virkefelt:
Menighetsbygging/Pionerarbeid/sosialt og humanitært arbeid/skoler/fadderprosjekt/anti-trafficking

India – konkret misjonsprosjekt

Anti-trafficking og anti-prostiusjonsarbeid – http://www.stoptrafficing.org
Fadderprosjekt for de kasteløses barn – http://www.dalitbarna.org

Myanmar


Kristin Aasebø McClinton

Utsender:
Pinsekirken Tabernaklet, Bergen

Virkefelt:
Helsetjenester for barnehjemsbarn. Kursing av barnehjems arbeidere i helse og forebygging av sykdom for barna på hjemmene.