Misjonsarbeid

Pinsekirken Tabernaklet har i mange år vært engasjert i globalt og lokalt misjonsarbeid, alle med forskjellige tjenester og uttrykk, men med det samme fokuset; Å gjøre alle folkeslag til disipler og å mobilisere til evangelisk og diakonal misjon som formidler Guds kjærlighet og forkynner evangeliets kraft til frelse.

Globalt misjonsarbeid er det åndelige og sosiale arbeidet vi får være med i til forskjellige folk og kulturer i flere kontinent, ved å sende misjonærer og støtte lokalt arbeid i forskjellige land.

Lokalt misjonsarbeid er det åndelige og sosiale arbeidet vi støtter og driver, til forskjellige grupper og kulturer utenfor vår egen kirke, i vårt eget land (eks. arbeid blant innvandrere, evangelisering, menighetsplanting, rusarbeid og lignende).

Vi er i dag med å sender og støtter disse misjonærene:

Mexico

Sara Jensen

Sara Jensen

Utsender:
Strømmen Pinsemenighet
Støttemenighet: Pinsekirken Tabernaklet, Bergen

Virkefelt:
Sosialt/humanitært arbeid.

Nettside: https://www.sarainmexico.com/

Kongo

misjonaerer_bregaard_h16

Mrs. Christina Bregård & Scott Kamanga

Utsender:
Pinsekirken Tabernaklet, Bergen
Samarbeidskirke: C.E.L.P.A. Kongo

Virkefelt:
Flyttet til Bergen i januar 2019.

Nettside: www.christinabregaard.com

Uganda


Raili og Stephen Malema

Utsender:
Pinsekirken TabernakletBergen
Samarbeidskirke: Pentecostal Churches of Uganda (PCU)

Virkefelt:
Menighetsbygging/evangelisering/prosjektarbeid Women against Aids. Periodiske utreiser.

Karin og Trygve Korneliussen

Utsender:
Pinsekirken TabernakletBergen
Samarbeidskirke: Pentecostal Churches of Uganda (PCU)

Virkefelt:
Menighetsbygging/prosjektarbeid rettet mot helse. Pensjonister. Periodisk utreise.

Myanmar


Kristin & Dave Aasebø McClinton

Utsender:
Pinsekirken Tabernaklet, Bergen

Virkefelt:
Kristin: Helsetjenester for barnehjemsbarn og kursing av
arbeidere på barnehjem i helse og forebygging av sykdom
for barn på hjemmet.
Dave: Utviklingsprosjekter og forskning.

India


Pastor Subhash Samuel

Utsender:
Den lokale kirken BCA
Samarbeidskirke: Bethel Church Association, India

Virkefelt:
Menighetsbygging/Pionerarbeid/sosialt og humanitært arbeid/skoler/fadderprosjekt/anti-trafficking

Konkrete misjonsprosjekt i India

Anti-trafficking og anti-prostiusjonsarbeid – http://www.stoptrafficing.org
Fadderprosjekt for de kasteløses barn – http://www.dalitbarna.org

Thailand


Eva og Håkon Aasebø

Utsender:
SALT Bergenskirken, Bergen
StøttemenighetPinsekirken Tabernaklet, Bergen

Virkefelt:
Menighetsbygging/evangelisering.

 

Paraguay


Camilla og Thomas Bølum Kjørstad

Utsender:
Pinsemenigheten Betel, Trondheim.

Støttemenighet:
Pinsekirken Tabernaklet, Bergen

Virkefelt:
Vertskap for Misjon – og Disippeltrenings senter, i samarbeid med ”Gå Ut Senteret” og andre Bibelskoler. Menighetsutvikling/ledertrening & evangelisering

Nettside: http://bolumkjorstad.com/ 

 

Vårt misjonsarbeid er en del av Pinsemisjonen.no