Nødssituasjon i Uganda

Raili og Stephen Malema har jobbet aktivt med misjon i Uganda siden 1996. Denne høsten har det vært ekstra behov for hjelp til familiene i Moroto. Pinsekirken Tabernaklet har innvilget ekstra midler til dette hjelpearbeidet. Vi står sammen i bønn, med våre brødre og søstre i Uganda, men også med økonomisk assistanse. Her er en rapport fra Stephen og Raili:


Mat og drivstoffpriser har gått opp i Uganda også.  Det er hungersnød blant nomader i øst/nord Uganda.  I juli måned, da vi besøkte Uganda, var det meldt 300 personer som hadde dødd av sult!  Ugandas styresmakter hadde transportert mat til disse områdene, men Moroto hadde ikke fått noe mat.

Vi har transportert mat til Moroto tre ganger.  I juli fraktet vi mat til menigheten og alle fikk middag etter søndagens gudstjeneste.  Matleveransene inneholdt: mais, ris, bønner, bananer, søtpoteter, sukker, matolje, såpe og salt.  I september brukte vi ca. kr 9000 for å mate 50 familier i Moroto og i oktober brukte vi kr 18000 for å gi mat til dobbelt så mange i samme område.  Byggeleder Francis, pastor Joseph og menighetens eldste, Robert, var med å dele mat til folket.

Transport av mat til Moroto

Nomader har masse kuer som spiser opp gress, men det har regnet lite i Moroto nå.  Klimaendringene har kommet, også til Moroto, og det gjør livet utfordrende. Dette betyr også at vi må satse på misjonsarbeid som tilpasser seg til klimaendringene, med seminarer og opplæring til unge mennesker, som lettere mottar nye tanker.  Målet fremover er at folket i Moroto skal bli selvforsynt og kunne dyrke sin egen mat. 

– Stephen og Raili Malema

Husk å be for familiene I Moroto <3