Nødhjelp til Ukraina

Som menighet fortsetter vi å be for Ukraina, men vi ønsker også å hjelpe økonomisk ved å støtte Open Heart sitt arbeid. Gjennom hele uken skal det være mulig å gi via Vipps til dette nr: 534332, og alt som samles inn på våre gudstjenester søndag 6.mars skal også gis til dette formålet.

Hvem er Open Heart?

(Denne teksten er hentet fra openheart.no)

Open Heart har drevet nødhjelpsarbeid i Ukraina i 30 år. Årlig distribueres 1500 tonn matpakker, klær og sko til fattige.

De siste ukene har prisene på mat, strøm og gass i Ukraina steget enormt. Du kan være med på å gjøre en forskjell ved å støtte arbeidet.

Over 25000 familier får jevnlig hjelp og 4000 barn får daglig hjelp. Totalt er det nærmere 500.000 som får hjelp hvert år.

Halvard og Bente Hasseløy – Ledere for OpenHeart

Hvordan arbeider Open Heart?

I løpet av denne perioden har det blitt bygget en veldrevet organisasjon som nå teller over 350 lokalt ansatte og en rekke frivillige som sørger for å distribuere hjelpen. Disse har sagt seg villig til å bli, til tross for invasjonen som nå pågår.

Etter 30 år og 1200 trailerlass fra Norge til Ukraina, stopper ikke OpenHeart sitt arbeid. Så lenge invasjonen pågår, vil det være vanskelig å sende hjelpesendinger, men det kjøpes inn mat og klær lokalt.

Det går en trailer onsdag i uke 9 via Polen. Transporten får militæreskorte inn i Ukraina. Det sendes også hjelp til Romania hvor flyktninger tas imot. 

Les mer om OpenHeart på: www.openheart.no

VIPPS: 534332