Skjærtorsdag i hjemmene

På Skjærtorsdag oppfordrer vi deg til å invitere noen hjem til deg og feire påskemåltid sammen. Du trenger ikke å lage en fancy middag eller stresse for å stelle i stand noe stort – du gjør akkurat det som passer deg, enten det er en fin middag eller en enkel kvelds. 

Før, etter eller underveis i måltidet oppfordrer vi til å dykke inn i Skjærtorsdagens fortelling. I denne mailen finner du ressurser som du kan bruke dersom du ønsker det. Det inneholder en tekst/innledning som kan leses høyt, bibelteksten for Skjærtorsdag og noen forslag til tema dere sammen kan løfte opp for Gud i takk og bønn. I tillegg oppfordrer vi til å ta del i nattverden som Jesus innstiftet denne dagen. 

Det siste måltid

Skjærtorsdag er dagen før Jesus blir korsfestet. Jesus er smertelig klar over hva som skal skje, men i tråd med den Jødiske tradisjonen feirer han påskemåltidet sammen med disiplene sine. Det siste måltidet. 

Før påskemåltidet var Jesus og disiplene hjemme hos Simon (Matt. 26,6-12). En kvinne kom da og helte salve over hodet til Jesus. Disiplene anklaget kvinnen for å sløse bort en kostbar salve som heller kunne vært solgt, og pengene vært gitt til de fattige. Jesus sa da til disiplene at denne kvinnen hadde salvet ham til sin gravferd. Beskjeden virker ikke til å nå inn til disiplene, og når de ligger til bords denne torsdagen har de nok ennå ikke forstått hva som skal skje med Jesus. 

Mens de holdt måltid forsøkte Jesus på nytt å forberede disiplene på det Han hadde i vente. Denne gangen brukte han noe så praktisk og hverdagslig som et stykke brød og et beger med vin. Jesus deler ut brødet og vinen og forklarer at det representerer hans kropp og hans blod som skal bli utøst for at syndene våre skal bli tilgitt.

Les Matt. 26,17-29.

Les 1. Kor. 11,23-26 og del nattverd

Bønn og takk 

  • Takk Jesus for det han gjorde for oss 
  • Be om at påskens budskap skal nå inn i hjertene våre og at vi skal få en dypere forståelse og takknemlighet for hva det kostet Jesus å gi oss frelsen i gave 
  • Be for pastorene og lederne våre 
  • Be for misjonærene våre 
  • Be for alle våre søsken andre steder i verden som forfølges for sin tro
  • Be for hverandre