Misjonsbasar 2023

Arise Home – redder barn fra menneskehandel
Pinsekirken Tabernaklet 18.feb kl 12-16

Om prosjektet:

Arise Home i Siliguri er et hjem for barn som er reddet ut av menneskehandel og drives av Bethel Church Association. Arbeidet ledes av Rana og Pinky Samuel. Her bor det nå 9 barn i alder 8 til 16 år, en gutt og 8 jenter. Ingen av dem har et hjem å vende tilbake til. Barna bor sammen med en vertsfamilie med medhjelpere som tar seg av oppdragelse og sørger for mat, klær, kjærlighet og omsorg. Alle barna går på skole og får gode karakterer, som er en viktig forutsetning for å klare seg i livet. Hjemmet ble opprettet i 2017, og er i sin helhet finansiert av Pinsekirken Tabernaklet.

Hvert annet år går inntektene fra misjonsbasaren til dette viktige prosjektet som gir barn som har falt utenfor en ny og god start og ruster dem til å bli trygge ungdommer mot et selvstendig voksenliv. 

Som vanlig trenger vi gevinster, både til loddbøker og åresalg. Håndarbeid, nye varer, bakst eller kontanter som komiteen selv kjøper inn gevinster med, er kjærkomment. Ta kontakt med Alice Ljones mob. 920 47 168, eller Anni E Svellingen mob. 456 66 122.