Personvernerklæring


Ditt personvern er viktig for oss i Pinsekirken Tabernaklet. Vårt mål er å holde deg som person godt informert om vår behandling av dine personopplysninger og at all informasjon rundt dette skal være tydelig og lett tilgjengelig. Dersom du har spørsmål knyttet til denne erklæringen, eller til vår behandling av dine personopplysninger, er du velkommen til å kontakte oss.

Generelt

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke opplysninger vi samler inn om våre medlemmer/medarbeidere og andre som har en tilknytning til vår kirke, hvorfor vi samler inn og bruker opplysninger, samt hvordan vi ivaretar dine rettigheter og regler i personvernlovgivningen.

Innsamling, lagring, utlevering og annen behandling av personopplysninger, er regulert av personopplysningsloven. Loven stiller blant annet strenge krav til konfidensialitet og sikkerhet ved behandling av personopplysninger. Datatilsynet fører tilsyn med loven.

Datatilsynet definerer:

Personopplysning som en opplysning eller vurdering som kan knyttes til deg som enkeltperson, slik som for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, bilnummer, bilder, fingeravtrykk, irismønster, hodeform (for ansiktsgjenkjenning) og fødselsnummer (både fødselsdato og personnummer).

Sensitive personopplysninger som opplysninger om rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, helseforhold, seksuelle forhold eller medlemskap i fagforeninger.

Behandlingsansvarlig

Pinsekirken Tabernaklet Bergen er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Med «behandlingsansvarlig» menes den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som kan benyttes. Det er den behandlingsansvarlige som har ansvaret for at behandlingen av personopplysningene skjer i henhold til loven.

Hvordan hentes informasjonen?

Pinsekirken Tabernaklet Bergen samler inn opplysninger direkte fra den registrerte og den registrerte foresatte.

Hjemmel for behandlingen av opplysningene:

Pinsekirken Tabernaklet Bergen behandler personopplysninger basert på følgende hjemler:

 • Samtykke fra den enkelte (GDPR art. 6.1 og art. 9.2 a)
 • Oppfyllelse av en avtale med den registrerte (GDPR art. 6.1 b)
 • Rettslige forpliktelser i henhold til andre lover (GDPR art. 6.1 c) 

Hvilke typer personopplysninger som behandles?

 • Når du er medlem eller aktiv i kirken hos oss, lagrer vi din kontaktinfo (navn, adresse, personnummer, tidligere, dåpsdato, menighetstilhørelse, mobilnummer og e-postadresse)
 • Ved deltagelse i barnekirken behandles opplysninger om barnets foresatte og kontaktopplysninger.
 • Ved deltagelse i life-gruppe samler vi inn informasjon om oppmøte.
 • Ved givertjeneste i kirken, lagrer vi ditt kontonummer og personnummer. For de som ikke er registrert i kirken på andre måter, så opplyser vi om at vi lagrer din kontaktinfo (Inkl. Navn, adresse og evt. telefonnummer, e-post dersom dette er oppgitt i forbindelse med din gave.)

Formålet – hva brukes opplysningene til?

 • Kontaktopplysningene brukes til å nå deg med informasjon fra kirken.
 • Ved medlemskap rapporteres dette til fylkesmannen i forbindelse med krav om tilskudd.
 • Lovpålagt oppdatering av kirkeboken
 • Ved deltagelse i life-gruppe rapporteres oppmøte inn til K-stud i forbindelse med krav om støtte.
 • Ved samtykke om medlemskap i PBU, rapporteres ditt navn, fødselsår og adresse inn i forbindelse med krav om støtte
 • I anonymisert form til statistikker
 • Administrasjon av ditt evt. medarbeiderskap.
 • Ditt kontonummer brukes av givertjenesten vår, og for innrapportering av gaver til skatteetaten.
 • Kontaktinfo og annen inngitt informasjon dersom du melder deg på et av våre arrangementer.

Hvordan oppbevares opplysningene?

Medlem

Vi oppbevarer dine personopplysninger i Cornerstone (vår menighetsdatabase) så lenge du er registrert som medlem i vår kirke. Ved utmeldelse vil vi, dersom du ikke gir samtykke til noe annet, kun beholde basis kontaktinfo og dato for ditt medlemskap for etterlevelse av de krav vi har til å føre kirkeboken. I så fall vil opplysningene kun være tilgjengelig for kirkebokfører.

Uført kirkelige handlinger i regi av Pinsekirken Tabernaklet Bergen

Vi lagrer dato og sted for handlingen og involverte personers informasjon. Uten ekstra samtykke vil denne informasjonen kun være tilgjengelig for kirkebokfører. Disse dataene vil lagres så lenge kirken eksisterer, i henhold til relevante lover.

Medarbeidere

Så lenge du har et aktivt medarbeiderskap lagrer vi kontaktinfo og informasjon om tjenesten. Ved avsluttet medarbeiderskap vil vi slette informasjonen om tjenesten, kontaktinfo slettes kun dersom medarbeideren ikke er medlem.

Ikke medlem

Alle opplysninger slettes når du sender oss skriftlig ønske om dette, eller når vi ved revisjon ser at behovet og/eller hjemmel for lagring av dine opplysninger ikke lenger er tilstede.

Barnekirken

Alle opplysninger slettes når den foresatte sender oss skriftlig ønske om dette, eller når vi ved revisjon ser at behovet og/eller hjemmel for lagring av dine opplysninger ikke lenger er tilstede. Om barnet ikke er medlem/tilhørig til kirken, slettes all informasjon dersom barnet ikke har deltatt i barnekirken de siste 6 måneder

Givertjeneste

Kontoopplysninger slettes ved opphør av givertjeneste, men vi oppbevarer lovpålagt informasjon knyttet til skattefradragsordningen etter gjeldende regler.

Hvordan beskytter vi opplysningene?

Vi arbeider planlagt og systematisk med å ivareta informasjonssikkerhet. Alle brukere av Cornerstone får opplæring og tydeligere retningslinjer for hva de kan bruke de tilgjengelige opplysningene til. Kun et fåtall har tilgang til opplysningene. Tilgangen opphører dersom medarbeideren slutter eller går til nye oppgaver. Tilgang gis kun basert på at vedkommende har direkte tjenestemessig behov for opplysningene.

Hva er dine rettigheter?

Du har rett til bekreftelse på hvorvidt vi behandler dine personopplysninger, innsyn i personopplysningene og informasjon om hvilke opplysninger som er registrert.

Du har rett til å rette uriktige personopplysninger.

Du har rett til å få slettet egne personopplysninger. Sletting kan imidlertid nektes dersom behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som vi er underlagt.

Du kan utøve dine rettigheter ved å ta kontakt med oss. Det kan enten gjøres på kontoret i vår åpningstid eller per e-post og post. Merk henvendelse med «Behandling av personopplysninger».

Informasjonskapsler (cookies) på vår nettside

Når du besøker vår nettside må du gi ditt samtykke til bruk av cookies. Det er en informasjonskapsel som legges i harddisken på datamaskinen din, smarttelefonen eller annet IT-utstyr. Den gjør det mulig å gjenkjenne datamaskinen/IP-adressen din og samle inn informasjon om sidene du besøker.

De fleste nettlesere er innstilt på å akseptere informasjonskapsler automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at cookies ikke blir akseptert. Vær oppmerksom på at en del sider ikke vil fungere optimalt dersom du ikke aksepterer cookies.

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en bedre opplevelse som bruker av nettsiden vår, for å forbedre innholdet og funksjonene på nettsiden og for å huske valgene du gjør når du besøker oss på nettet, som for eksempel hvilket innhold du leser. Vi kan også bruke informasjonskapsler til å målrette markedsføringen vår slik at den passer dine behov og for å lage statistikk om bruk av nettsiden. Noen informasjonskapsler lagres inntil du lukker nettleseren, andre lagres lengre enn dette. Informasjonskapslene inneholder ikke personopplysninger.