Som dalitfadder gir du håp!

Ditt bidrag som fadder utgjør en stor forskjell for dalitbarna. Uten støtte vil de ikke ha mulighet til å gå på skole, og vil fort kunne ende opp uten noe fremtid og håp. Din støtte bidrar til at dalitbarna blir innskrevet på en offentlig eller privat skole, de får skoleuniform en gang i året, utdeling av sommer- og vinterklær en gang per år, nødvendige skrivesaker, bøker og hygieneutstyr.

Barna kommer fra svært fattige familier og forhold. Det er ingen mulighet for de å kunne jobbe med skolearbeid hjemme uten et annet tilbud. Derfor kan vi med denne støtten tilby at alle dalitbarna samles 3-4 timer hver dag etter skoletid. Da er de fordelt på ti ulike sentre, avhengig hvor de bor. Her blir de møtt av 2-3 omsorgspersoner som tar seg av og ser til hvert enkelt dalitbarn. De får også et godt måltid mat – som for noen er dagens første.

Omsorgspersonene er svært viktige for arbeidet som gjøres for dalitbarna. Vi har besøkt sentrene flere ganger, og har sett hvor fantastisk godt og viktig arbeid de gjør. Støtten som gis bidrar også til litt lønn for omsorgspersonene.

Sentrene har fire mål for tiden de samles etter skoletid.  

1. Utdanning –hjelpe med skolearbeid, musikk og dans, råd og veiledning

2. Fysisk aktivitet – aktiviteter og samspill, helseopplysning, ekskursjoner

3. Sosial –bygge relasjoner, lære om gode manerer, viktighetene av god hygiene, sammenkomster/fester.

4. Emosjonell – lære om egne følelser og kognitive ferdigheter

Om du har mulighet til å gi et beløp over 250,- kroner per måned, er du med å støtte våre viktige omsorgspersoner – slik at de har mulighet å bli værende i mange år.