Å gi seg på topp….

….er et utrykk mange av oss kjenner igjen fra idretts-Norge. Ikke fordi Tone Astrid selv betegner seg på topp, men mer slik vi omkring henne opplever det.
Tone Astrid Rossland takker av etter 10 år som eldste (styremedlem) i Pinsekirken Tabernaklet. Hennes gode karakter, lojalitet og vennlighet er slik vi har lært henne å kjenne gjennom disse mange årene.

Også i Pinsebevegelsen har Tone Astrid hatt tillits verv.

Vi takker for tid og krefter du har lagt ned som eldste, og ønsker Guds velsignelse videre over familien, barn, svigerbarn og barnebarn.

Og så mister vi deg ikke, du blir med i vårt menighetsliv videre. Alt godt.

Leave a Reply