Høsten 2020 kjører vi i gang med nytt Tentro-kull. Alle som begynner i 9. klasse er hjertelig velkommen til et spennende år med frikirkelig konfirmasjon i Pinsekirken Tabernaklet.

Hva er Tentro?

Tentro er et frikirkelig konfirmasjonsopplegg med fokus på trosopplæring, personlig relasjon til Gud, nye venner og ufattelig mye moro! Vi drømmer om at ungdommene skal få et møte med en personlig, levende Gud som påvirker hvordan ungdommene lever livene sine. I tillegg handler det om å få nye venner og ha det gøy! Uavhengig av menighetstilhørighet, og uavhengig av tro er alle 9. klassinger hjertelig velkommen!

Praktisk info

Tentrosamlinger annenhver uke, med spennende undervisning, lifegrupper, sosialt og mye gøyt! Undervisningen tar for seg grunnleggende temaer om Gud, Jesus, Bibelen og hva det vil si å være en kristen.

Pinsekirken ungdom: Hver fredag deltar vi på møte sammen med hele pinsekirken ungdom i alderen 13-19 år. Som tentroelev i Tabernaklet blir du en del av et større ungdomsmiljø hvor du både kan bidra og delta. En del av møtene er obligatoriske.

Turer: Vi starter høsten med en blikjent-leir hvor du kan begynne året med å bli godt kjent med de andre på Tentro. På vårsemesteret blir det også en leir, i tillegg til at det blir hang-outs og annet gøyt i løpet av året.

Påmelding:

 

Spørsmål?

Har du noen spørsmål, ta kontakt på mail.

Ida Danielsen
Tentroleder i Pinsekirken Tabernaklet
ida@ptb.no