Pinsekirken Tabernakletdriver et stort og variert menighetsarbeid i Bergen.  Vi er tilknyttet Pinsebevegelsen i Norge og har i dag 10 ansatte i ulike stillingsbrøker. I tillegg er der et stort frivilling engasjement med over 100 personer i forskjellige tjenester.  Videre eier og drifter menigheten flere eiendommer i Marken.

Til vår kirke har vi følgende stillinger ledig fra høsten 2020:

60% stilling som Administrativ leder

Stillingen innehar et ansvar for den administrative driften av menigheten.  Stillingen rapporterer til Styret.

Arbeidsoppgaver er blant annet:

 • Utarbeidelse av budsjett i samarbeid med styret og regnskapsfører
 • Ansvar for eksterne avtaler, f.eks. IT, mobil, strøm osv
 • Ulike HR oppgaver og kontorhold for alle ansatte
 • Oppfølging av HMS krav og forhold knyttet til GDPR
 • Bidra i utvikling og drift av bygg og utleie
 • Noe kveldsarbeid må påregnes i forbindelse med ledermøter o.a.

Du er:

 • Engasjert og aktiv i forhold til menighetsliv
 • Fleksibel og selvstendig
 • Serviceinnstilt
 • Strukturert, målrettet og evner å samarbeide godt med resten av teamet

Formell kompetanse:

 • Administrativ utdanning på minimum bachelor nivå
 • Bred administrativ erfaring kan kompensere for manglende formell kompetanse

Søknad med CV sendes til e-post:  styret@ptb.no

Søknadsfrist: 23. mars 2020

 

40-60% stilling som Driftsleder / Vaktmester:

Stillingen er knyttet til vedlikehold av bygningsmassen.

Oppgaver:

 • Fortløpende vedlikehold og kartlegging av behov for større oppgraderinger.
 • Engasjere frivillige og organisere praktisk dugnad

Du er:

 • Engasjert og aktiv i forhold til menighetsliv
 • Fleksibel, strukturert og selvstendig
 • Serviceinnstilt, jobber selvstendig og målrettet
 • Evner å engasjere og samarbeide godt

Formell kompetanse:

 • Fagbrev som håndverker
 • Lang erfaring som vaktmester eller lignende kan kompensere for manglende formell utdanning

Søknad med CV sendes til e-post:  styret@ptb.no

Søknadsfrist: 23. mars 2020