Pinsekirken Tabernaklet – En kirke for hele livet

Midt i hjertet av Bergen, like ved Lille Lungegårdsvann, finner du Pinsekirken Tabernaklet Bergen – kirken med den beskjedne fasaden og det store hjertet. I mer enn 90 år har vi drevet kirke i Marken og koblet mennesker på Gud og et liv i etterfølgelse av Jesus.

Pinsekirken Tabernaklet Bergen er en mangfoldig kirke som huser mange aktiviteter og tilbud til mennesker i ulike aldre og livssituasjoner. Gudstjenestene er vårt hovedmøtepunkt, der vi kommer sammen som en stor familie, men vi har også mange mindre møtepunkter og aktiviteter spredt utover resten av uken. Her finner du en kort oversikt.

Uansett hvor du møter oss håper vi opplevelsen er den samme – at du føler deg sett, inkludert, ønsket og tatt vare på. Velkommen!


Én kirke – flere fellesskap

Gudstjeneste hver søndag kl. 12 & 19

Gudstjenesten på søndager er møtepunktet hvor generasjonene møtes, store og små, og sammen setter fokuset og takker på Ham som har gitt oss alt. Dette vil si livsnær forkynnelse, moderne lovsang og et godt sosialt miljø. I tillegg er det barnekirke kl. 12 og som regel inviterer vi til kirkekaffe etter gudstjenesten. Velkommen! Les mer

Lifegrupper

Vi tror at det kristne liv først og fremst er ment for hverdagen. Derfor legger vi tilrette for at du kan møtes i mindre fellesskap i uken, og dele liv og dele tro. Bli med!

Tenåring og Ungdom

Kl. 19.00 på fredager er hvor tenåringer og ungdommer henger sammen til festmøte med Jesus i sentrum. Les mer

Senior

Onsdag formiddag klokken 11.30 er du hjertelig velkommen til formiddagstreff med sang, musikk, andakt og bevertning i Pinsekirken Tabernaklet.

Samtale

Vi trenger alle å komme videre i livet. Et godt hjelpemiddel er å tenke høyt sammen med andre eller å sette ord på det med noen. I Pinsekirken Tabernaklet er vi mange som ønsker å være til stedet for deg, lytte og hjelpe deg videre. Alle våre samtalepartnere har erfaring med sjelesorg og åndelige samtaler, og alle har taushetsplikt. Les mer 

Pinsekirken Barn

Pinsekirken Tabernaklet Bergen driver et rikt og mangfoldig barnearbeid med mange spennende aktiviteter og tilbud helt fra barna er 1 år til de er ferdige på barneskolen. Vi legger vekt på å skape gode opplevelser for barna, og at de skal være i et miljø som er trygt, utviklende og sosialt. Under finner du er kort oversikt, eller les mer her

Barnekirken

Hver søndag samles vi med barna kl. 12.00. Samlingene består av sang, bibelfortellinger som ofte er visualisert med videosnutter, drama, dukketeater osv.

Royal Rangers

Royal Rangers er en speiderlignende organisasjon for barn fra 1. klasse og oppover, fordelt på tre grupper etter alder.

Gospelklang

Gospelklang er navnet på barnekoret for de litt større barna i Pinsekirken, og er et kor for barn i alderen 7-12 år.

Les mer om barnearbeidet

Bli med å bygge kirken

Kirken bygger ikke på talentene til få, men på engasjementet til flere.

Det er mange ting å bli med på her i kirken. Likevel tror vi at kirken får sin fullt ut fungerende funksjon når enkeltmennesker blir deltakende og kobler seg på. Du er varmt velkommen til å bli med å bidra inn i fellesskapet.