Ett hus – flere fellesskap

Pinsekirken Tabernaklet Bergen huser flere språkgrupper, som har Gudstjenester, bønnemøter og andre større og mindre arrangementer og møtepunkter i de samme lokalene. Blandt annet har vi ulike grupper fra Asia, Afrika og Latin-Amerika som møtes ukentlig til gudstjenester i kirkens lokaler.

På våre søndagsgudstjenester blir det også tolket til flere språk, bl.a. til Engelsk, Spansk og Tigrinja (Eritreisk)

Berea Bergen Church (Eritreisk)

MØTEPUNKT: Lørdager kl. 16.00-20.00, Marken 27
KONTAKTPERSON: Yonatan Alemayo (tlf: 401 44 189)