Pinsekirken Tabernaklets historie

1920 – Tabernaklet blir til

Arne C. Gabrielsen og Rein Seehuus grunnlegger pinsemenigheten Tabernaklet. 200 medlemmer

1921 – Lokalet i Marken innvies

Lokalet i Marken blir reist, og innvies 30. Januar 1921.

1938 – Første minsjonær sendes ut

Pinsemenigheten Tabernaklet sender ut vår første misjonær, Emma Kaland, for å misjonere i India.300 medlemmer

1945 – Bergens største frimenighet

Pinsemenigheten Tabernaklet blir Bergens største frimenighet med 925 medlemmer.

1982 – Nytt lokale bygges

Ordfører legger grunnsten

Pinsemenigheten Tabernaklet sitt lokale i Marken rives, og opp bygges et nesten fire ganger større lokale. Radio Tabernaklet blir startet i underetasjen av det nye lokalet, med faste sendinger fom. 21. April. Barnegrupper, Speiderarbeid og Juniormøter (senere ungdomsmøter) startes opp i Tabernaklet’s nye lokaler.

1999 – Navnbytte

Bytter navn fra «Pinsemenigheten Tabernaklet» til «Pinsekirken Tabernaklet»

2006 – Radiance

Vinterkonferansen (senere Radiance) arrangeres for første gang og er en ungdomskonferanse.

2009 – Radiate

Lovsangsteamet «Radiate» i ungdomsarbeidet gir ut sin første CD med tilhørende DVD.

2012 – Bibelskolen Substans startes opp

Pinsekirken Tabernaklet starter opp Bibelskolen Substans sammen med Credokirken og Salt Bergenskirken, hvor avtroppende ungdomspastor blir rektor på bibelskolen. Mer informasjon: www.bibelskolensubstans.no.

2013 – Radiate gir ut Released [EP]

Lovsangsteamet i ungdomsarbeidet, «Radiate», topper iTunes-listene i Norge med EP-en «Released».

2016 – En kirke for hele livet

Kirken restrukturerer møtepunkt; et ungdomsmøte på fredager og to søndagsmøter, for å realisere drømmen «en kirke for hele livet».

Samme år gir lovsangsteamet Radiate ut sitt tredje album «Resonance».

Forstandere gjennom tidene

Forstander Fra år Til år
Rein Seehuus & Arne C. Gabrielsen1920 1922
Andreas Jensen1922 1923
Karl Bergfjord1923 1935
Arne Dahl1936 1941
Kristian Heggelund1941 1960
Magne Tangen1961 (konst.) 1961
Ingolf Kolshus1961 1966
Roald Andersen1966 1979
David Østby1980 1984
Odd Ravndal1984 1989
Torolf Karlsen1989 (konst.) 1991
Osvald Instebø1991 2007
Torsten Mentzoni2007 2013
Osvald Instebø2013 2015
Benjamin Jensen2015 Dags dato