Uansett hvor du møter oss håper vi opplevelsen er den samme – at du føler deg sett, inkludert, ønsket og tatt vare på. Velkommen!

Gudstjeneste klokken 12.00

Hver søndag samles vi til gudstjeneste for å tilbe og takke Gud og det er en plass hvor alle generasjoner kan komme sammen som én stor familie. Her er det også barnekirke og kirkekaffe.
Kontaktperson: Benjamin Jensen

Gudstjeneste klokken 19.00

Hver søndag kveld samles studenter og unge voksne til festgudstjeneste.
Kontaktperson: André Birkeland

Få oversikt over hva som skjer i kirken!