Uansett hvor du møter oss håper vi opplevelsen er den samme – at du føler deg sett, inkludert, ønsket og tatt vare på. Velkommen!

Gudstjeneste – Hver søndag klokken 12.00

Hver søndag samles vi til gudstjeneste for å tilbe og takke Gud og det er en plass hvor alle generasjoner kan komme sammen som én stor familie. Her er det også barnekirke og kirkekaffe.
Kontaktperson: Benjamin Jensen