Bønneuken 2021 (5.-10.januar)

Velkommen til en ny uke der vi setter av tid med Gud til personlig og felles bønn for menigheten og samfunnet. Vi vil gjennom uken gi deg noen Bibelvers og bønneemner, som vil hjelpe deg til å være konkret når du ber, lovpriser Gud og lytter til Den Hellige Ånd sier til deg.

Få med deg så mange samlinger som mulig denne bønneuken, i tillegg til ditt vanlige bønneliv. Det er en styrke i det å søke Gud sammen!

Program:

Torsdag 07/01:

19:00 Bønn og lovsang (via Zoom)

Søndag 10/01:

Bønnevandring (sjekk Checkin-event)

https://www.checkin.no/event/29205/ptb-boennevandring