Misjonsbasar 31.oktober kl.12.00-16.00

Inntektene fra misjonsbasaren 2020 vil i sin helhet gå til drift av SAFE-HOUSE i Siliguri, India. Dette er et hjem for barn som er reddet fra menneskehandlere og prostitusjon. Helt siden starten i 2017 har vi leid en leilighet i Siliguri hvor det bor sju jenter og en gutt i alderen

Les mer