Hjemmegudstjeneste 26.04.2020

Se søndagens gudstjeneste på vår Facebook side eller på vår Youtube kanal: https://youtu.be/O0yP45HdXDY 

Ha en velsignet uke!

Hjemmegudstjeneste 26.04.2020

Book your tickets