Gudstjeneste direkte til ditt hjem

Hei og velkommen til en søndag litt utenom det vanlige. Vi starter i dag en taleserie om Markus evangeliet. Her skal vi sammen dykke inn i teksten de neste tre ukene med video forkynnelse på søndagen, leseplan for uken med SOAP, felles bønn og lovsangslister. 

SE HVER SØNDAG KL 12 PÅ FACEBOOK OG INSTAGRAM

 Vi ønsker at denne perioden blir en tid vi holder oss nær til Gud, og heldigvis er ikke kirken bygningen, men menneskene som tror på Jesus og samles i Hans navn. 
I dagene som ligger foran vil vi komme med ulikt type innhold og resurser som vi sender ut på alle våre kanaler – Facebook, Instagram og hjemmesiden. Her kan du holde deg oppdatert på hva vi sammen gjør som kirke, og få muligheten til å koble deg på. 

La oss først og fremst ta del i vårt samfunnsansvar ut ifra det bibelske prinsippet om å særlig ivareta sårbare grupper. La heller ikke hjertet bli grepet av angst. Gå i forbønn for hverandre, for de som er syke og redde, all helsepersonell, regjering og myndigheter. Gud er med oss i alle dager, og vi kan legge situasjonen i Hans hender. 

Så koble deg på, du kan se søndagens gudstjeneste her 

Riktig god søndag.

 

Book your tickets