«Det e ikkje lov å jukse!»

«Det e ikkje lov å jukse!» har jeg sagt mange ganger på nydelig bergensk i mitt liv. Juksing tåler jeg rett og slett ikke. Etter at min bror hadde slått meg for tiende gang i monopol var jeg 100% sikker på at han jukset, og jeg klikket! I ettertid har jeg skjønt at han kanskje bare var bedre enn meg i spillet, men men…

Det skjer en del juksing i livet også. På mange områder. Men det er ett område jeg har sett at vi og samfunnet rundt oss har begynt å jukse mer og mer. Vi prøver å unngå alle de vanskelige og ubehagelige tingene, og vil bare ha de gode og lette tingene. Det ble skrevet en artikkel av en forsker som mente at barn som vokser opp i dag står i fare for å ikke vite sammenhengen mellom ytelse og nytelse. Relasjoner er kanskje den viktigste plassen å forstå denne sammenhengen. For la meg si det som en Churchill engang sa det: Jeg har intet annet å love dere noe annet enn blod, slit, tårer og svette! Inspirert? Nei, la meg heller si det sånn: Jeg kan nesten love dere gode og sunne relasjoner om dere er villig til å kjempe gjennom blod, svette og tårer.

Relasjoner gjennom blod, svette og tårer

Blodet symboliserer det å ofre seg for den andre. Legge ned sitt eget behov og se den andres behov. Det handler om det som Paulus snakker om i sitt brev til Kirken i Filippi:

 Gjør ikke noe av selvhevdelse og tom ærgjerrighet, men vær ydmyke og sett de andre høyere enn dere selv. Tenk ikke bare på deres eget beste, men også på de andres. 
Filipperne 2, 3-4

Vi liker nok best å tenke på den siden av offer, som handler om at vi er et offer for noe. Noen som har gjort noe mot oss som ikke er bra. Men jeg tror vi trenger å gå mer inn i den delen som handler om å være villig til å ofre noe for andre. Et slikt offer kan handle om tid, stolthet og tilgivelse.

Svette symboliserer treningen og innsatsen. Bak enhver suksess i idrettsverden ligger det tusenvis av timer med trening. Det handler noen ganger om å orke å løse den vanskelige konflikten som ligger der og ulmer. Det kan også handle om å trene og utvikle seg til å bli et bedre og bedre menneske. Det er ikke noe som heter «Jeg er bare sånn» som kristen. Jeg tror altså at en kan bli godt trent i relasjoner, men tror det vil kreve en del trening og en del «svette». Trening handler mer om vilje, enn følelser. Valget om å alltid være der og fullføre løpet sammen.

Tårer symboliserer frustrasjonen, sinne og skuffelsene. Jeg har aldri blitt mer sint, frustrert eller lei meg enn etter at jeg giftet meg. Å leve så nært et annet menneske er utrolig komplisert! Men for meg viser også tårer noe om det å være helhjertet og gi alt. Det er sårbart og det er mye sikrere å holde litt igjen. Men det funker ikke. Om det er i ekteskap eller vennskap, så må vi slippe andre inn. Helt inn der ikke engang vi selv har kontroll. Helt inn forbi alle forsvarsmurer og trygghetsbarrierer. Nærhet kommer alltid med en kostnad og en risiko.

Også finnes det gledestårer. For det er i denne nærheten vi opplever de beste sidene av relasjoner som ingenting på denne jord kan måle seg med.

Jesus som forbilde

Jesus er mitt største forbilde generelt, men også når det gjelder et liv i blod, svette og tårer.

Tårene som kom når Jesus sin gode venn Lasarus døde og de tårene som må ha vært nært på når Peter for tredje gang nektet at han kjente Jesus og sviktet når det gjaldt som mest. Nærheten Jesus orket å leve i sammen med disiplene, selv om det kostet. Det å virkelig bry seg og å leve sammen. Jesus inviterer også oss til en slik relasjon med han i dag.

Svetten som rant når han stod hele løpet ut. Selv om Hans ærlige bønn kvelden før langfredag, tydet på at Han gjerne ville slippe. Han fulgte ikke følelsen, men stod med valget om å fullføre oppdraget. Han gav alt man kan gi.

Blodet som rant på korset når han ikke bare la vekk noen av sine egne behov eller ønsker, men han gav sitt liv for oss. Jesus ofret alt for at vi skulle kunne leve i et fellesskap med Han som har skapt oss. Det finnes ingen større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner. Det var kjærligheten som drev Jesus til å gå hele veien for oss.

Det er en sammenheng mellom ytelse og nytelse. De beste tingene i livet kommer med en kostnad som vi må være villige til å ta. Det handler om blod, svette og tårer. Og husk «Det e ikkje lov å jukse!»

Av André Birkeland i taleserien «Mer enn» #2

Book your tickets