Formiddagstreffet

Det er god stemning når mellom 90 -120 mennesker samles til formiddagstreff i Pinsekirken Tabernaklet en onsdag i måneden. Stemningen er lett og ledig der man sitter rundt dekkede bord og venter på at samlingen skal starte.

Allerede flere timer før hver formiddagstreffet, stiller en fantastisk gruppe av frivillige opp på kjøkkenet for å forberede samlingen. De lager deilige smørbrød, og andre godsaker, koker kaffe, pynter bordene og gjør det koselig før deltakerne kommer til samlingen som begynner kl.11:30.

Formiddagstreffene i Tabernaklet er for alle som har mulighet til å komme på formiddagene. De fleste deltakerne er nok pensjonister, men også flere andre kommer innom disse onsdagene.

Avtroppende ledere: Sigrunn, Arthur, Inger Marie og Atle.

Samlingenes hensikt er å bygge felleskap, hygge seg sammen, og styrke troen. Et fint sted å ta med seg venner. Tilbakemeldingene fra deltakere er positive, de sier at formiddagstreffet dekker et sosialt behov.

Samlingene har et underholdende program, god sang og musikk, fine fortellinger, dikt, og god variasjon på andaktsholdere. Sang og musikkgrupper som «Hymnos» og «Firklang» er ofte innom og gleder med sang, også solister som Mikael Järlestrand og andre lokale sangere.

Samlingene er åpne for alle, men hver samling blir det blir tatt opp en frivillig gave til dekning av utgifter. Overskuddet går til pinsekirkens misjonsarbeid både ute og hjemme.

Siste samling før sommeren gjør man gjerne noe ekstra, og siste før jul er det julebord med typisk julemat og julekos, denne siste der påmelding på.

I mange år har Inger Marie & Atle Einar Haukeland og Sigrunn og Arvid Reinartsen stått som ledere, og gjort en flott innsats med planlegging og gjennomføring av fomiddagstreffene. Vi ønsker å utrykke vår store takknemlighet for deres gode tjenste og lederskap.

Påtroppende ledere: Rolf Terje, Unni, Lilly og Trygve.

Dette årsskiftet har det vært lederbytte, og 4 nye går inn i oppgavene. La oss få presentere de nye lederne: Unni & Rolf Terje Bergheim og Lilly & Trygve Tofting.

De vil fra nå av lede arbeidet med formiddagstreffet, vi ønsker dem lykke med arbeidet og Guds velsignelse!

Vi tror at Formiddagstreffene kommer til å vokse mye i tiden fremover, og vi ønsker deg velkommen til å være en del av det, ta med deg en venn og bli med på de neste samlingene denne våren:

Onsdag 13.   februar

Onsdag 13.   mars

Onsdag 10.   april

Onsdag 15.   mai

Onsdag 05.   juni (sommeravslutning)

Book your tickets