Tett på Tentro

Ole-Kristian, leder for Tentro skriver:

Høsten 2018 er godt i gang i Pinsekirken Tabernaklet, og det samme er et nytt år med tentro. Onsdag 22. august hadde vi informasjonssamling og oppstart og 12 nye tentroelever er klar for et spennende år.

Ole-Kristian Tafjord

Tentro er Pinsekirken Tabernaklet sitt konfirmasjonsopplegg og i løpet av året tar vi opp viktige temaer om tro, hvem Jesus er, bønn, bibel og hva vi har med det å gjøre. Alle temaene som blir gått gjennom bygger på tentro sine 3 o-er; oppdag, opplev og oppdrag. Gjennom disse ønsker vi at tentroelvene i løpet av året skal få oppdage hvem Jesus er, få oppleve hvordan vi kan ha en relasjon til han og hvordan han kaller oss til et viktig oppdrag: å dele Han med våre omgivelser.

I tillegg til undervisningen skal tentro være et kjekt år hvor man får nye venner og finner på mye gøy sammen. Derfor reiser vi sammen på leir allerede neste helg hvor tenåringene får bli ekstra godt kjent med hverandre.

Tentro samles annenhver onsdag i Pinsekirken Tabernaklet kl. 17.00 hvor vi har aktiviteter, undervisning, sosialt og god stemning. I tillegg deltar vi også i Pinsekirken Ungdom, som er Tabernaklets ungdomsarbeid.

Vi har stor tro på hva tentro kommer til å bety for årets tentroelever, og vi ser frem til å kunne være med å utruste dem til et liv med Jesus. Vi tror at det kommer til å bli et skikkelig gøy år, hvor vi finner på masse moro, får nye venner og har mange bra aktiviteter.  (Tekst: Ole Kristian)

Fakta om Tentro:

Tentro er et frikirkelig konfirmasjonsopplegg med fokus på trosopplæring, personlig relasjon til Gud, nye venner og ufattelig mye moro! Vi drømmer om at ungdommene skal få et møte med en personlig, levende Gud som påvirker hvordan ungdommene lever livene sine. I tillegg handler det om å få nye venner og ha det gøy! Uavhengig av menighetstilhørighet, og uavhengig av tro er alle 9. klassinger hjertelig velkommen!

Tentrosamlinger annenhver uke, med spennende undervisning, lifegrupper, sosialt og mye gøyt! Undervisningen tar for seg grunnleggende temaer om Gud, Jesus, Bibelen og hva det vil si å være en kristen.

Pinsekirken ungdom: Hver fredag deltar vi på møte sammen med hele pinsekirken ungdom i alderen 13-19 år. Som tentroelev i Tabernaklet blir du en del av et større ungdomsmiljø hvor du både kan bidra og delta. En del av møtene er obligatoriske.

Turer: Vi starter høsten med en blikjent-leir hvor du kan begynne året med å bli godt kjent med de andre på Tentro. På vårsemesteret blir det også en leir, i tillegg til at det blir hang-outs og annet gøyt i løpet av året.

I norske pinsemenigheter gjennomførte 1000 Tentro elever dette kurset i 2018. (Tekst: ptb.no og Foto: Morgan)

Book your tickets