Oppgaven for deg?

Pinsekirken Tabernaklet har kjøpt inn nytt tolke utstyr og vi ønsker å utruste oss som kirke for den brede språklige og kulturelle befolkning Bergen nå har.

MZ4A7087

Den kommunale gressplenen utenfor Pinsekirken Tabernaklet

Lokalene våre har i flere år vært godt besøkt av utenlandske grupper, og det siste året har vi jobbet spesielt med integrering i vår søndagsgudstjeneste. Vi kan i dag tolke til 4 språk, og det kan utvides etter behov.

Spesielt spansk og engelsk har vi merket en etterspørsel av, og det spansktalende miljøet har egne samlinger med stadig nye møtebesøkende.

MZ4A7075

Endre er tolke leder.

Endre er tolke leder og snakker selv flytende spansk. Han er en positiv og inkluderende person og det er et miljø vi ser at det er trivsel i.

Vi trenger flere som kan være med i denne funksjonen som er så viktig for de fremmedspråklige, slik at man kan lage en turnus på oppgaven.

Er du språkkyndig og har du lyst til å få mange nye venner så er dette et fantastisk godt tilbud for deg, menigheten og dem som trenger at norsk blir oversatt til sitt språk.

Meld deg til Endre i forbindelse med en søndags gudstjeneste, eller ta kontakt med Info standen bakerst i salen.

Vi ser fram til et samarbeide med deg

Book your tickets