En etappe i livet er over

Rigmor skriver: Faktisk har fem år rullet hen siden jeg ble innvalgt i Eldsterådet, og sammen med to andre ble jeg innsatt i tjenesten en januar-søndag i 2011. Det var en høytidelig handling med skriftlesning og forbønn med håndspåleggelse. Det som var spesielt denne dagen var at vi var to

Les mer