Barneleir på Dyrkolbotn

Barneleir har i mange år vært et høydepunkt. Her har vi flotte ute- og inneaktiviteter, vi blir enda bedre kjent med hverandre, og opplever innholdsrike samlinger rundt bibelens spennende tekster.

Pris: 680 kr (mulighet for søskenmoderasjon). Mer informasjon se flyers.

Vi er også glade for alle voksne/unge som kan være medhjelpere på leiren. Hvis det passer for deg å hjelpe til enten på kjøkken, uteaktiviteter, gruppeleder eller annet, kan du kontakte May Brith Egelid på mob.: 90550953, eller mail: maybrith@ptb.no.

Book your tickets