Høsten 2012 startet Bibelskolen Substans i Bergen. Substans kommer av latinsk og betyr noe som står under – noe som er bærende. Vårt ønske for elevene er at de i løpet av et år på bibelskole sammen med oss skal få et solid fundament og et spenstig springbrett videre i sine liv i etterfølgelse av Jesus.

Blant det vi tror vil bidra til dette, er solid undervisning – vi har nemlig samlet et drømmelag av undervisere som vil bringe kunnskap og visdom fra Bibelen og om livet i etterfølgelse av Jesus.

Videre tror vi på verdien av en-til-en coaching gjennom skoleåret – der vil den enkelte blir sett, fulgt opp og hjulpet med å stake ut kursen for resten av livet.

En del av skolehverdagen handler også om lærerik praksis, og med Pinsekirken Tabernaklet, Credokirken og Salt Bergenskirken som eiermenigheter er mulighetene mange!

Sist men ikke minst; hva er et år på bibelskole uten å møte spennende impulser fra utlandet? Med Substans betyr det tur til London i høst og Argentina eller India i vår!

Velkommen til et år på bibelskole, et liv med substans!

Besøk bibelskolens hjemmeside: www.substans.co