Pinsekirken Barn

Pinsekirken Tabernaklet Bergen driver et rikt og mangfoldig barnearbeid med mange spennende aktiviteter og tilbud helt fra barna er 1 år til de er ferdige på barneskolen. Vi legger vekt på å skape gode opplevelser for barna, og at de skal være i et miljø som er trygt, utviklende og sosialt.


Barnekirken

Hver søndag samles vi med barna kl. 12.00. Barna deles opp i tre grupper avhengig av alder. Samlingene består av sang, bibelfortellinger som ofte er visualisert med videosnutter, drama, dukketeater osv. De yngste barna har også lek eller hobbyaktiviteter. De større barna har først en andakt, og deretter konkurranser, oppgaver eller kanskje en liten tur ut når det er fint vær.

MINIkirken (0-6 år), MEDIkirken (1. – 4. klasse), MAXIkirken (5. – 7. klasse)

MØTEPUNKT: Søndager klokken 12.00
KONTAKTPERSON:  Linn Pettersen & Ida Danielsen

Gospelklang

Gospelklang er navnet på barnekoret for de litt større barna i Pinsekirken, og er et kor for barn i alderen 7-12 år. Koret samles annenhver tirsdag 18.00 – 20.00 for øvinger i Pinsekirken Tabernaklet Bergen sine lokaler i Marken 27. Her får barna utfordringer fra et flott utvalg av sanger, av og til med effekter av dans og drama i sin framføring.

Det legges vekt på at barna kjenner seg inkludert, og blir tatt vare på. Gruppen deltar også med sang/dans i gudstjenester eller andre arrangementer, og reiser av og til utenbys.

MØTEPUNKT: Annenhver tirsdag (oddetallsuker) klokken 18.00
KONTAKTPERSON: Therese Egelid ( 980 38 501)

Royal Rangers

Royal Rangers er en speiderlignende organisasjon for barn fra 1. klasse og oppover, fordelt på tre grupper etter alder.

Her får barna lære om naturen og om Gud og leke utendørs sammen med andre barn på sin alder. I tillegg til å samles annenhver uke reiser de også på en rekke spennende turer sammen i løpet av året.

Vi samles utendørs i Nordnesdalen på høsten og våren, og har innesamlinger på vinteren i Pinsekirken Tabernaklet Bergen sine lokaler i Marken 27. For mer informasjon, se rrbergen1.no

MØTEPUNKT: Annenhver tirsdag (partallsuker) klokken 18.00
KONTAKTPERSON: Kjell Hegdal